Büten

Büten alken sınıfından C4H8 formüllü doymamış bir hidrokarbondur.

Bütenin 4 izomeri vardır tüm bu izomerler 4 karbon atomu içerir.

IUPAC adı Genel adı
1-büten α-büten
cis-2-büten cis-β-büten
trans-2-büten trans-β-büten
2-metil propan izobütan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.