Bütanol

Primer, sekonder veya tersiyer olabilir. Kimyasal formülü C4H9OH'dir. Çözücü ve yakıt olarak kullanılmaktadır.

Bütanol 4 karbonlu bir alkoldür.

İzomerleri 1-Bütanol, 2-bütanol, izobütanol ve tert-bütanoldür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.