Bükreş Antlaşması (1886)

Bükreş Antlaşması, 3 Mart 1886 tarihinde Bulgaristan Prensliği ile Sırbistan Krallığı arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan ve Sırp-Bulgar Savaşı'nı (13–28 Kasım 1885) bitiren antlaşma.

Bulgarlar ile Sırplar arasındaki "On Günlük Savaşı" sona erdiren, tek maddeden ibaret antlaşmada, iki ülke arasındaki barışın yeniden kurulduğu belirtiliyordu. Doğu Rumeli'nin Bulgaristan'a katılması üzerine savaşı başlatan Sırbistan, bu durumu tanımak zorunda kalmıştı. Sırbistan savaşta yenik düştüğü halde, Avusturya'nın arabuluculuğu sayesinde, bir kayba uğramadı. Bulgaristan'a hukuken egemen olan Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid adına Bulgaristan Komiseri Abdullah Macit Paşa da antlaşmaya imza koydu.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Şam, Emine (2011). "Prens Alexandre Battenberg'in İttihat Beyannamesi ve Doğu Rumeli'nin Bulgaristan'a İlhâkı" (PDF). History Studies. 3 (1). ss. 235-251. Erişim tarihi: 8 Nisan 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.