Azotlu baz

Azotlu bazlar azot atomu bulunduran organik bileşiklerdir, azotun üzerindeki tek elektron çifti yüzünden baz özelliği taşırlar. Azotlu bazlara örnek olarak aminler (amonyak, trietilamin gibi), piridin ve nükleik asitlerde bulunan nükleobazlar (adenin, guanin, timin, sitozin ve urasil gibi) gösterilebilir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.