Azmak Çayı

Azmak Çayı Muğla İli Ula ilçesinde Akyaka köyü yakınlarında Gökova Körfezine dökülen bir akarsudur. Azmak Çayına Kadın Azmağı veya Akyaka Azmağı gibi adlar da verilir. Azmak küçük su birikintisi anlamına gelmekle birlikte, burada çay anlamına kullanılmıştır.[1]

Azmak Çayı (Dere ağzı)
Azmak Çayı

Akarsuyun Gökova körfezine döküldüğü nokta Akyaka beldesi doğusunda ve 37°02′59″K 28°19′34″D koordinatlarındadır. Kısa fakat su debisi boyuna göre fazla olan bir akarsudur. Nitekim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen dilekçede şöyle denmektedir "Kadın Azmağı çıkış yerinde suyun debisi 700 L/s’dir. Yaklaşık 1700 metre uzunlukta, kıvrımlı, derinliği bazı noktalarda 6 metreyi aşan, kuzey kıyısında yapılaşmanın görüldüğü, güney yakası ise sazlıklarla kaplı, yer yer yoğun alg topluluklarının olduğu bir akarsudur."[2]

Günümüzde Azmak çayında teknelerle gezinti düzenlenmektedir. Çayın derinliği fazla olduğu için, Akyaka'dan kalkan teknelerle çayın iç kısımlarına doğru gidilebilmektedir. Sahilde ise lokanta ve kafeler yer almaktadır. Çayda su kaplumbağasından su samuruna kadar çeşitli canlılar yaşamakta olup, kıyı yer yer sazlıktır. Anadolu Ajansına göre gezintilere katılan turist sayısı yılda bir milyonu geçmektedir.[3]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.