Azerbaycan sineması

Azerbaycan sineması, Azerbaycan'da sinemaya dair faaliyetleri ve sinema kültürünü kapsar.

Şimdiye kadar Azerbaycan'da 3000'den fazla film çekilmiştir. Bunlardan 300 kadarı uzun metraj sinema filmi, 100'den fazlası kısa metraj sinema filmi, 20'den fazlası uzun metraj televizyon sinema filmi, 30'dan çoğu kısa metraj televizyon sinema filmi, 20 kadarı dizi, 10 kadarı uzun metraj müzikal, 100'den fazlası televizyon tiyatro oyunu, 50 kadarı televizyon sinema-tiyatro oyunu, 100 kadarı çizgi film, 20 kadarı televizyon çizgi film, 50 kadarı uzun metraj belgesel, 1100'den çoğu kısa metraj belgesel, 20 kadarı uzun metraj televizyon belgeseli, 600'den fazlası ise kısa metraj televizyon belgeselidir.

Filmler

Rakam

 • 1001-ci Qastrol (1974) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe: 1001'inci Turne)
 • 40-ci Qapi (2009) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe: 40.Kapı)
 • 777 Nömrəli İş (1992) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:777 Numaralı İş)

A

 • Ad Günü (1977) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Doğum günü)
 • Adam Ol (2006) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Adam Ol)
 • Adam Ol-2 (2006) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Adam Ol-2)
 • Adam Ol-3 (2007) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Adam Ol-3)
 • Adəmin Yaranması (1993) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Adem'in Doğuşu)
 • Adi Əhvalatlar (2000) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Basit Olaylar)
 • Ağ Atlı Oğlan (1995) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Beyaz Atlı Oğlan)
 • Axırıncı Aşırım (1971) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Son Aşırım)
 • Ailə (1998) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Aile)
 • Alma Almaya Bənzər (1975) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Elma Elmaya Benzer)
 • Alman Klinikasına Şəxsi Səfər (1988) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Alman Kliniğine Özel Ziyaret)
 • Almaz (1936) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Almaz)
 • Altıncı Hiss (1935) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Altıncı His)
 • Anın Quruluşu (1980) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Anın Kuruluşu)
 • Anlamaq İstəyirəm (1980) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Anlamak İstiyorum)
 • Araqarışdıran (1987)(Tammetrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ara karıştıran)
 • Arxada Qalmış Gələcək (2005) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Arkada Kalmış Gelecek)
 • Arxadan Vurulan Zərbə (1977) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Arkadan Vurulan Darbe)
 • Arşın Mal Alan (1917) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Arşın Mal Alan)
 • Arşın Mal Alan (1945) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Arşın Mal Alan)
 • Arşın Mal Alan (1965) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Arşın Mal Alan)
 • Arvad (1916) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Karı)
 • Arvadlar Ərlərini Mənsəbə Necə Çatdırırlar (1916) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Karılar Eşlerini Nasıl Mensebe Çattırıyorlar)
 • Asif, Vasif, Ağasif (1983) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Asif, Vasif, Ağasif)
 • Aşkarsızlıq Şəraitində (1986) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Aşikarsızlık Şartlarında)
 • Avqust Gələndə (1984) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ağustos Gelince)

B

 • Babamızın Babasının Babası (1981)(Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Dedemizin Dedesinin Dedesi)
 • Babək (1979) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Babek)
 • Bağ Mövsümü (1985) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bağ Mevsimi)
 • Bağlı Qapı (1981)(Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kapalı Kapı)
 • Bakı Oğrusu (1997)(Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bakü Hırsızı)
 • Bakıda Küləklər Əsir (1974) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bakü'de Rüzgarlar Esiyor)
 • Bakılılar (1938) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bakülüler)
 • Bakının İşıqları (1950) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bakü'nün Işıkları)
 • Bayquş (1924) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Baykuş)
 • Bayquş Gələndə (1978) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Baykuş Gelince)
 • Beşmərtəbəli Evin Altıncı Mərtəbəsi (1996) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Beş Katlı Evin Altıncı Katı)
 • Bəxt Üzüyü (1991) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Şans Yüzüğü)
 • Bəxtiyar (1955) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bahtiyar)
 • Bəyin Oğurlanması (1986)(Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Damadın Kaçırılması)
 • Bir Ailə (1943) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bir Aile)
 • Bir Ailəlik Bağ Evi (1978) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bir Ailelik Bağ Evi)
 • Bir Alçalmanın Tarixi (1919) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bir Alçalmanın Tarihi)
 • Bir Cənub Şəhərində (1969) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bir Güney Şehrinde)
 • Bir Dəfə Qafqazda (2007) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bir defa Kafkasya'da)
 • Bir Qalanın Sirri (1959) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bir Kalenin Sırrı)
 • Bir Məhəllədən İki Nəfər (1957) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bir Mahalleden İki Kişi)
 • Bircəciyim (1986) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Biriciğim)
 • Birisigün Gecəyarısı (1981) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Öbürü Gün Geceyarısı)
 • Bismillah (1925) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bismillah)
 • Bizi Bağışlayın (1979) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bizi Bağışlayın)
 • Bizim Cəbiş Müəllim (1969) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bizim Cebiş Hoca)
 • Bizim Küçə (1961) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bizim Sokak)
 • Bizim Küçənin Oğlanları (1973) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bizim Sokağın Çocukları)
 • Böyük Dayaq (1962) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Büyük Dayanak)
 • Burulğan (1986) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Burulgan)
 • Buta (2011) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Buta)

C

 • Cansıxıcı Əhvalat (1988) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Cansıkıcı Olaylar)
 • Cavad Xan (2008) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Cevat Han)
 • Cavid Ömrü (?) (Tam metrajlı sinema filmi) (çekimi sürüyor) (Türkçe:Cavit Ömrü)
 • Cin Mikrorayonda (1985) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Cin Mahallede)

Ç

 • Çalışan Adam (1996) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Çalışan Adam)
 • Çarvadarların İzi İlə (1974) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe: Çarvadarların İzi ile)
 • Çətirimiz Buludlardır (1976) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Şemsiyemiz Bulutlardır)
 • Çölçü (2012) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Çöl Adamı)

D

 • Dağıdılmış Körpü (1996) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Dağıtılmış Köprü)
 • Dağlarda Döyüş (1967) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Dağlarda Döğüş)
 • Dantenin Yubileyi (1978) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Dante'nin Yıldönümü)
 • De ki, Məni Sevirsən (1977) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Beni sevdiğini söyle)
 • Dəcəl Dəstə (1937) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Afakan Deste)
 • Dədə Qorqud (1975) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Dede Korkut)
 • Dəli Kür (1969) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Deli Kür)
 • Dərviş Parisi Partladır (1976) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Derviş Paris'i Patlatıyor)
 • Doğma Sahillər (1989) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Doğma Sahiller)
 • Dolu (2012) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Dolu)
 • Dörd Bazar Günü (1975) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Dört Pazar Günü)
 • Durnalar Qayıtdı (2003) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Durnalar Döndü)

E

 • Etimad Telefonu (2000) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Güven Telefonu)
 • Etiraf (1992) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:İtiraf)
 • Evin Kişisi (1978) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Evin Erkeği)
 • Evlənmək İstəyirəm (1983) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Evlenmek İstiyorum)

Ə

 • Əgər Bir Yerdəyiksə (1975) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Eğer Bir Yerde isek )
 • Əhməd Haradadır? (1963) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ahmet Nerede?)
 • Əhməd Haradadır? (1983) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ahmet Nerede?)
 • Əlaqə (1989) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Alaka)
 • Əlavə İz (1981) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:İlave İz)
 • Əlvida (2007) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Elveda)
 • Əlvida, Cənub Şəhəri (2006) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Elveda Güney Şehri)
 • Əmək və Qızılgül (1962) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Emek ve Gül)
 • Ən Vacib Müsahibə (1971) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:En Önemli Söyleşi)
 • Əsl Dost (1959) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gerçek Arkadaş)
 • Əvəz-Əəvəz (1925) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bir Birinin Yerine)
 • Əzablı Yollar (1982) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Azaplı Yollar)

F

 • Fəryad (1993) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Feryat)
 • Fətəli Xan (1947) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Feteli Han)
 • Firəngiz (1975) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Firengiz)
 • Fransız (1995) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Fransız)

G

 • Gecə Qatarında Qətl (1990) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gece Treninde Cinayet)
 • Gəmi Saatının Sirri (1983) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gemi Saatinin Sırrı)
 • Gənc Qadının Kişisi (1988) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Genç Kadının Erkeği)
 • Gilan Qızı (1928) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gilan Kızı)
 • Girişmə, Öldürər (1990) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Girişme, Öldürür)
 • Girov (2004) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Rehin)
 • Görüş (1955) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Buluşma)
 • Gözlə Məni (1980) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Bekle Beni)
 • Güllələnmə Təxirə Salınır (2002) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kurşunlanma Erteleniyor)
 • Gümüşgöl Əfsanəsi (1984) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gümüşgöl Efsanesi)
 • Gümüşü Furqon (1982) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gümüşü Panelvan)
 • Gün Keçdi (1971) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gün Geçti)

H

 • Hacı Qara (1929) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Hacı Kara)
 • Hacı Qara (2002) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Hacı Kara)
 • Haray (1993) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Haray)
 • Hazır Ol! (1939) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Hazır Ol!)
 • Heydər Əliyev (????) (Tam metrajlı sinema filmi) (çekimde) (Türkçe:Haydar Aliyev)
 • Həm Ziyarət, Həm Ticarət) (1995 (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Hem Ziyaret, Hem Ticaret)
 • Hərənin Öz Payı+Tayı (2006) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Herkesin Kendi Payı+Tayı)
 • Həyat Bizi Sınayır (1972) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Hayat Bizi Sınıyor)
 • Hökm (1994) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Hüküm)

X

 • Xalqlar Dostluğu Muzeyi (1997) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Halklar Kardeşliği Müzesi)
 • Xatirələr Sahili (1972) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Hatıralar Sahili)
 • Xoşbəxtlik Qayğıları (1976) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Mutluluk Kaygıları)
 • Xüsusi Vəziyyət (1986) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Özel Durum)

İ

 • İblis Qadın (1993) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:İblis Kadın)
 • İlıq Dənizdə Buz Parçası (1983) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ilık Denizde Buz Parçası)
 • İlk Komsomol Buruğu (1930) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:İlk Komsomol Buruğu)
 • İmtahan (1987)(Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sınav)
 • İnsan Məskən Salır (1967) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:İnsan Mesken Salıyor)
 • İnterpapa (2006) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:İnterbaba)
 • İsmət (1934) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:İsmet)
 • İstanbul Tətilləri (2007) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:İstanbul Tatilleri)
 • İstintaq (1979) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sorgu)
 • İstintaq Davam edir (1966) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sorgu Devam Ediyor)
 • İşarəni Dənizdən Gözləyin (1986) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:İşareti Denizden Bekleyin)
 • İşgüzar Səfər (1982) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:İşgüzar Sefer)
 • İyirmi Altı Komissar (1932) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yirmialtı Komiser)
 • İyirmialtılar (1966) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yirmialtılar)

K

 • Kənar Adamlar (1992) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kenar Adamlar)
 • Kəndlilər (1939) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Köylüler)
 • Kişi Sözü (1987) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Erkek Sözü)
 • Kişiləri Qoruyun (2006) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Erkekleri Koruyun)
 • Knyaz Dəmir Bulat (1916) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Knyaz Demir Bulat)
 • Koroğlu (1960) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Köroğlu)
 • Köhnə Bərə (1984) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Eski Bere)
 • Kölgədə 40 Dərəcə İsti (1987) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gölgede 40 Derece Sıcak)
 • Kölgələr Sürünür (1958) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gölgeler Sürünüyor)
 • Köpək (1994) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Köpek)
 • Küçələrə Su Səpmişəm (2003) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sokaklara Su Serpmişim)

Q

 • Qaladan Tapılan Mücrü (1982) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kalede Bulunan Sandık)
 • Qanlı Zəmi (1985) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kanlı Harman)
 • Qanun Naminə (1968) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kanun Namına)
 • Qara Daşlar (1956) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kara Taşlar)
 • Qara Gölün Cəngavərləri (1984) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kara Gölün Şövalyeleri)
 • Qara "Volqa" (1994) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kara "Volqa")
 • Qatır Məmməd (1974) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Katır Mehmet)
 • Qayınana (1978) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kaynana)
 • Qaz (2005) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kaz)
 • Qəm Pəncərəsi (1986) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gam Penceresi)
 • Qərib Cinlər Diyarında (1977) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Qarip Cinler Diyarında)
 • Qəribə Adam (1979) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Garip bir Adam)
 • Qətl Günü (1990) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Cinayet Günü)
 • Qətldən Yeddi Gün Sonra (1991) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Cinayetten Yedi Gün Sonra)
 • Qəzəlxan (1991) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Gazelhan)
 • Qırmızı Qatar (1993) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kırmızı Tren)
 • Qız Qalası (1924) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kız Kalesı)
 • Qızıl Qol (1930) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kızıl Kol)
 • Qızıl Uçurum (1979) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kızıl Uçurum)
 • Qızılqaz (1972) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kızıl Kaz)
 • Qızmar Günəş Altında (1957) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kızmar Güneş Altında)
 • Qoca Palıdın Nağılı (1984) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yaşlı Palıtın Nağılı)
 • Qocalar, Qocalar... (1982) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yaşlılar, Yaşlılar...)
 • Qorxma, Mən Səninləyəm (1981) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Korkma, Ben Seninleyim)

L

 • Leyli və Məcnun (1961) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Leyla ile Mecnun)
 • Ləqəbi "İKA"dır (1997) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:'Lakabı İKA"dır)
 • Lətif (1930) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Latif)
 • Lətifə (1989) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Latife)

M

 • Mahnı Belə Yaranır (1957) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Şarkı Böyle Yaranır)
 • Mavi Dənizin Sahilində (1935) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Mavi Denizin Sahilinde)
 • Mezozoy Əhvalatı (1976) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Mezozeus Hadiseleri)
 • Mədənçi-Neftçi İstirahətdə və Müalicədə (1924) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Madenci-Petrolcu Dinlenmede ve....)
 • Məhəbbət Oyunu (1935) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Aşk Oyunu)
 • Məhəllə (2003) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Mahalle)
 • Məhəllə 2 Moskvada (2004) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Mahalle 2 Moskova'da)
 • Məkanın Melodiyası (2003) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Mekanın Melodisi)
 • Mən ki Gözəl Deyildim (1968) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ben ki Güzel Değildim)
 • Mən Mahnı Qoşuram (1979) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ben Şarkı Koşarım)
 • Mənim Ağ Şəhərim (1994) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Benim Beyaz Şehrim)
 • Məşədi İbad-94 (2005) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Meşedi İbat-94)
 • Milli Bomba (2003) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Milli Bomba)
 • Mişovul Ovu (2001) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe: Fare avı)
 • Moskva-Bakı Qatarı (2005) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Moskova-Bakü Treni)
 • Möcüzələr Adası (1963) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Mucizeler Adası)
 • Musiqi Müəllimi (1983) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Müzik Hocası)
 • Müxtəlif Sahillərdə (1926) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Çeşitli Sahillerde)
 • Müqəddəs Oda Yanaram (1991) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Kutsal Ateşe Yanarım)
 • Müqəddəs Torpaq (1992) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Mukaddes Toprak)

N

 • Nabat (2014) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Nabat)
 • Nakəs (1991) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Nakes)
 • Neft və Milyonlar Səltənətində (1915) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Petrol ve Milyonlar Saltanatında)
 • Nə Gözəldir Bu Dünya... (1999) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ne Güzeldir Bu Dünya)
 • Nəsimi (1973) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Nesimi)
 • Nikita İvanoviç və Sosializm (1931) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Nikita İvanoviç ve Sosyalizm)
 • Nizami (1982) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Nizami)

O

 • O Dünyadan Salam (1992) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:O Dünyadan Selam)
 • O Qızı Tapın (1970) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:O Kızı Bulun)
 • O Olmasın, Bu Olsun (1956) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:O Olmasın, Bu Olsun)
 • Od İçində (1978) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Alev İçinde)
 • On Yeddi Yaşlı Oğlan (1986) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:On Yedi Yaşında Çocuk)
 • Onu Bağışlamaq Olarmı? (1959) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Onu Bağışlasak Olur mu?)
 • Onun Bəlalı Sevgisi (1980) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Onun Belalı Sevgisi)
 • Onun Böyük Ürəyi (1958) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Onun Büyük Yüreği)
 • Otel Otağı (1998) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Otel Odası)
 • Ovsunçu (2003) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Büyücü)

Ö

 • Ögey Ana (1958) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Üvey anne)
 • Ölsəm...Bağışla (1989) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ölsem...Bağışla)
 • Ölümünə Bir Saat Qalmış (1916) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ölümüne Bir Saat Kala)
 • Ömrün İlk Saatı (1973) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ömrün İlk Saati)
 • Ötən İlin Son Gecəsi (1983) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Geçen Yılın Son Gecesi)
 • Özgə Ömür (1987) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Birlikte Ömür)
 • Özgə Vaxt (1996) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Birlikte Vakit)

P

 • Park (1984) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Park)
 • Pəncərə (1991) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Pencere)

R

 • Romeo Mənim Qonşumdur (1963) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Romeo Benim Komşumdur)

S

 • Sahilsiz Gecə (1989) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sahilsiz Gece)
 • Sarı Gəlin (1998) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sarı Gelin)
 • Sehrli Xalat (1964) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Büyülü Halat)
 • Sevil (1929) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sevil)
 • Sevil (1970) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sevil)
 • Sevinc Buxtası (1977) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sevinç Koyu)
 • Səbuhi (1941) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sebuhi)
 • Səhər (1960) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sabah)
 • Səmt Küləyi (1973) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Semt Rüzgarı)
 • Sən Niyə Susursan? (1966) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sen Niye Susuyorsun?)
 • Sirat Körpüsü (2007) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sırat Köprüsü)
 • Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim (1985) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Sizi Dünyalar Kadar Severdim)
 • Skripkanın Sərgüzəşti (1972) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe: Kemanın macerası)
 • Son Döyüş (1996) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Son Dövüş)
 • Spasibo (1998) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Teşekkürler)
 • Sualtı Qayıq T-9 (1943) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Denizaltı T-9)
 • Süd Dişinin Ağrısı (1987) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Süt Dişinin Ağrısı)
 • Sürəyya (1987) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Süreyya)

Ş

 • Şahid Qız (1990) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Şahit Kız)
 • Şerəli və Aybərçin (1989) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Şereli ve Ayberçin)
 • Şeytan Göz Qabağında (1987) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Şeytanın Gözü Önünde)
 • Şeytanın Tələsi (2006) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Şeytanın Tuzağı)
 • Şəhərli Biçinçilər (1986) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Şehirli bikinciler)
 • Şərikli Çörək (1969) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Paylaşılan Ekmek)
 • Şir Evdən Getdi (1977) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Aslan Evden Gitti)
 • Şirbalanın Məhəbbəti (1991) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Şirbala'nın Aşkı)

T

 • Tale Yükü (1997) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Talih Yükü)
 • Telefonçu Qız (1962) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Telefoncu Kız)
 • Təhminə (1993) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Tahmine)
 • Təxribat (1990) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yıkım)
 • Təkcə Adanı Özünlə Apara Bilməzsən (1980) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Tek Adayı Kendinle Götüremezsin)
 • Tələ (1990) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Tuzak)
 • Tənha Narın Nağılı (1984) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Tenha Narın Nağılı)
 • Tilsim (2005) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Tılsım)
 • Torpaq.Dəniz.Od.Səma (1967) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Toprak. Deniz. Ateş. Gökyüzü)
 • Toy (2005) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Düğün)
 • Tütək Səsi (1975) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Tütek Sesi)

U

 • Ulduz (1964) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yıldız)
 • Ulduzlar Sönmür (1971) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yıldızlar Sönmez)
 • Uşaqlığın Son Gecəsi (1968) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Çocukluğun Son Gecesi)
 • Uzaq Sahillərdə (1958) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Uzak Sahillerde)

Ü

 • Ümid (1995) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Ümit)
 • Ürək...Ürək... (1976) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yürek...Yürek)
 • Üzeyir Ömrü (1981) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Üzeyir Ömrü)
 • Üzü Küləyə (1977) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yüzü Rüzgâra)

V

 • Var Olun, Qızlar (1972) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Var Olun Kızlar)
 • Vulkan Üzərində Ev (1929) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Volkan Üzerinde Ev)
 • Vulkana Doğru (1977) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Volkana Doğru)

Y

 • Yalan (2006) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yalan)
 • Yaramaz (1988) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yaramaz)
 • Yarasa (1995) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yarasa)
 • Yarımçıq Qalmış Mahnı (1979) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yarım Kalmış Şarkı)
 • Yaşamaq Gözəldir, Qardaşım (1966) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yaşamak Güzeldir, Kardeşim)
 • Yay Gününün Xəzan Yarpaqları (1986) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yaz Gününün Düşen Yaprakları)
 • Yeddi Gözəl (1982) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yedi Güzel)
 • Yeddi Oğul İstərəm (1970) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yedi Oğul İsterim)
 • Yeni Horizont (1940) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yeni Ufuk)
 • Yenilməz Batalyon (1965) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yenilmez Tabur)
 • Yerlə Göy Arasında (1998) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yerle Gök Arasında)
 • Yol Əhvalatı (1980) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yol Halleri)
 • Yuxu (2001) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Rüya)
 • Yük (1995) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe:Yük)

Z

 • Zirzəmi (1990) (Tam metrajlı sinema filmi) (Türkçe: Bodrum)

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.