Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi

Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi — (kısaca: MM) Azerbaycan Cumhuriyetinin anayasal devlet organı. Tek meclisli parlamentodur ve 125 milletvekilinden ibarettır. Milletvekilleri liste usulü çoğunluk sistemi, genel, eşit ve direkt seçim hukuk esasında hür, kişisel ve gizli oylama yolu ile 5 yıllık döneme seçiliyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi
6. Yasama Dönemi
Tür
Tür
Başkanlık
Başkan
Başkanın birinci yardımcısı
Ali Hüseynli(YAP)
Başkan Yardımcısı
Fezail İbrahimli(VDP)
Adil Aliyev (Bağımsız)
Yapı
Sandalye 125
Siyasi gruplar

Hükûmet (70)

     YAP (70)

Bağımsız (38)

     Bağımsız (38)

Muhalefet (9)

     VDP (3)
     BKP(1)
     BAHCP (1)
     DİP (1)
     MCP(1)
     REAL (1)
     VP (1)

Hükûmete destek (3)

     AVP (1)
     ADMP (1)
     VBP (1)

Boş (5)

     Boş (5)
Seçimler
Liste usulü çoğunluk
Son seçim
9 şubat 2020
Slogan
Azerbaycan'da iktidarın (gücün) kaynağı halktır!
Toplantı yeri
Website
Millî Meclisin resmi sitesi

Tarihçe

Azerbaycan siyasi tarihinde parlamento

İlk kez 21 Haziran 1918 tarihinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin genel seçimlerle ilgili Kararnamesi kabul edildi. Kararnameye esasen Meclis 120 kişiden ibaret olacaktı. Ayrıca parlamento seçimlerinde 20 yaşına basan her iki cinsten kişiler oy kullana bilecekti. İstisna olarak yerel ve merkezi yönetimlerde çalışan kişiler Millî Meclise seçilemez, yalnızca oy kullanabilirler. Ek olarak akli dengesi yerinde olmayanlar, duyma engelliler və kayyum altında olanlar oy kullanamazlar. Aynı zamanda mahpuslar ve askeri kaçaklar da oy kullanamazlar. Seçimlere katılmak için en az 100 imza toplanmalıdır.[1]

Millî Meclisin kurulması

30 Ağustos 1991'te Azerbaycan yeniden bağımsızlığını kazandıktan sonra, 18 ekim tarihinde "Bağımsızlıkla ilgili Anayasal Kararname" Yüksek Sovyet tarafından kabuledildikten sonra parlamento ile ilgili reformlara başlandı.

Yüskek Sovyetteki “Demokratik” Blokun üyeleri parlamentonun oturumlarının az olmasına ititaz ederek onun daha etkin çalışması için 50 kişiden ibaret Millî Şura'nın yaratılması için teklifte bulundular.

Uzun süren tartışmalardan sonra çoğunluğu eski AKP üyeleri olan Yüksek Sovyet, eski Ayaz Mutallibov iktidarı 25'i iktidarı destekleyenler, 25'i “demblokcu”lardan ibaret 50 kişilik Millî Şura'nın oluşturulmasına izin verdiler.

Böylece 1991'in sonlarınadek 360 kişiden ibaret olan Yüksek Sovyet'in sürekli etkin olacak organı Millî Şura yaratıldı.

1995'ten itibaren Azerbaycan'ın anayasal yasama organı Millî Meclis'tir ve 5 yılda bir Millî Meclis'e 125 seçim bölgesinden liste usulü çoğunluk seçim sistemiyle 125 milletvekili seçiliyor.

Sonuncu kez 2000 Azerbaycan genel seçimlerinde 100 milletvekili liste usulü çoğunluk seçim sistemi , 25 milletvekili ise nispi oylama sistemi ile seçildi. 2002 Refarandumu ile nispi temsil kaldırıldı.

Millî Meclis tarihinde milletvekili transferi ilk ve son kez 1. dönem MM'de 1998'de gerçekleşti. 5 YAP milletvekili, 1 bağımsız milletvekili eski meclis başkanı Resul Guliyev'in yeni genel başkan seçildiyi Azerbaycan Demokrat Partisine geçti. Böylece Azerbaycan Demokrat Partisi ana muhalefet partisi statüsünü AHCP ve AMİP'ten aldı.

Millî Meclis tarihinde ilk kez 5. dönemde, 2019'da iktidar partisi YAP'ın talebiyle Millî Meclis feshedildi ve ilk kez erken genel seçimlere gidildi.

Şimdiyedek 6 dönem boyunca Millî Meclis başkanlığı YAP ve Bağımsızlardan ibaret olmuştur. İlk kez 6. dönemde farklı partiden, ana muhalefet Vatandaş Dayanışması Partisinden seçilen milletvekili Fezail İbrahimli Millî Meclis başkanlığında temsil olundu. O, Meclis Başkan Yardımcısı görevi oylamasında 115 oydan 112 destek oyu alarak bu göreve seçildi.[2]

Parlamento tarihinde en fazla milletvekili sayına sahip parti 78 milletvekili ile YAP olmuştur. (2. dönem)

Parlamento tarihinin en fazla milletvekiline sahip 2. partisi ise 7 milletvekili ile AHCP (2. dönem, seçimle) ve Azerbaycan Demokrat Partisi (1. dönem, milletvekili transferiyle ) olmuştur.

Merkez teşkilatı

  • Milli Meclis'in Aparatı (İşler Müdürlüğü)

Meclis yapısı

Millî Meclis 125 milletvekilinden oluşur. Bunlardan 4 tanesi meclis yönetiminde temsil edilmektedir.

15 daimi komite ve milletvekillerinden oluşan 2 komisyon (Disiplin ve Hesaplayıcı) var.

Millî Meclis Ofisinin Başkanı, Başkanın 1 yardımcısı, katiplik, 9 bölüm, 25 sektör işleri müdürlüğü hizmetlerinden oluşur.

Başkanlık

Millî Meclisin başkanlığı 4 kişiden ibarettir:

  • Başkan
  • Başkanın 1. Yardımcısı
  • 2 Başkan Yardımcısı

Komisyonlar

Komite ve KomisyonBaşkanParti
Hukuk siyaseti ve Devlet Kuruculuğu KomitesiAli HüseyinovYeni Azerbaycan Partisi
İnsan Hakları KomitesiZahit OruçBağımsız
Savunma, Güvenlik ve Yolsuzluk ile mücadele KomitesiZiyafet AskerovYeni Azerbaycan Partisi
Doğal Kaynaklar, Enerji ve Çevre KomitesiSadık KurbanovYeni Azerbaycan Partisi
Ekonomi Siyaseti, Sanayi ve Mülkiyet KomitesiTahir MirkişiliYeni Azerbaycan Partisi
Bayındırlık Siyaseti KomitesiTahir RızayevYeni Azerbaycan Partisi
İş ve Sosyal Siyaset KomitesiMusa GuliyevYeni Azerbaycan Partisi
Sağlık KomitesiEhliman EmiraslanovYeni Azerbaycan Partisi
Kamu Dernekler ve Dini Kuruluşlar KomitesiFezail İbrahimliVatandaş Dayanışması Partisi
Aile, Kadın ve Çocuk Meseleleri KomitesiHicran HüseynovaYeni Azerbaycan Partisi
Gençler ve Spor KomitesiAdil AliyevBağımsız
Bilim ve Eğitim KomitesiBahtiyar AliyevBağımsız
Kültür KomitesiGanire PaşayevaBağımsız
Yerel Meseleler KomitesiSiyavuş NevruzovYeni Azerbaycan Partisi
Uluslararası İlişkiler ve Parlamentolararası İlişkiler KomitesiSamet SeyidovYeni Azerbaycan Partisi
Disiplin KomisyonuEldar İbrahimovYeni Azerbaycan Partisi
Hesaplayıcı KomisyonuEldar GuliyevBağımsız

Siyasi partilerin temsili

Mecliste en az 25 milletvekili bulunduran siyasi partiler meclis grubu kurma hakkına sahiptir. Millî Meclis kurulduğundan bu yana (1995’ten) hiçbir parti (iktidar partisi YAP dahil) Meclis Grubu oluşturmamıştır.

Milletvekilleri dağılımı

Parti Genel Başkan Başlangıç Mevcut Değişim Statü
YAPYeni Azerbaycan Partisiİlham Aliyev
70 / 125
70 / 121
İktidar
-Bağımsızlar-
41 / 125
38 / 121
3-
VDP
(VHP)
Vatandaş Dayanışması PartisiSabir Rüstemhanlı
3 / 125
3 / 121
Ana Muhalefet
AVPAna Vatan PartisiFezail Ağamalı
1 / 125
1 / 121
İktidarı destekleyen
ADMPAzerbaycan Demokratik Maarifçilik PartisiElşen Musayev
1 / 125
1 / 121
Muhalefet
BKP
(BQP)
Büyük Kuruluş PartisiFazıl Mustafa
1 / 125
1 / 121
Muhalefet
BAHCP
(BAXCP)
Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Kudret Hasanguliyev
1 / 125
1 / 121
Muhalefet
DİPDemokratik Islahatlar PartisiAsım Mollazade
1 / 125
1 / 121
Muhalefet
VPVahdet PartisiTahir Kerimli
1 / 125
1 / 121
Muhalefet
VBPVatandaş Birliği PartisiSabir Hacıyev
1 / 125
1 / 121
Muhalefet
MCPMillî Cephe PartisiRazi Nurullayev
0 / 125
1 / 121
1Muhalefet
REALCumhuriyetçi Alternatif Partisiİlgar Mammadov
0 / 125
1 / 121
1Muhalefet
Toplam121120 1

Yasama dönemleri

Seçimler Dönem Tarih Üye sayısı
1990 genel seçimleriAzerbaycan Yüksek Sovyeti 12. Dönem1990-1991450
Geçit DönemiAzerbaycan Cumhuriyeti Millî Şûrası1992-199550
1995 genel seçimleri Azerbaycan Millî Meclisi 1. Dönem1995-2000124
2000 genel seçimleriAzerbaycan Millî Meclisi 2. Dönem2000-2005124
2005 genel seçimleriAzerbaycan Millî Meclisi 3. Dönem2005-2010125
2010 genel seçimleriAzerbaycan Millî Meclisi 4. Dönem2010-2015125
2015 genel seçimleriAzerbaycan Millî Meclisi 5. Dönem2015-2020125
2020 genel seçimleriAzerbaycan Millî Meclisi 6. Dönem10 Mart 2020-Günümüz125

Faaliyeti

Karar Yeter Sayı
Referandum 83
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Parlamento Seçimi
Milletvekilliği Statüsü
Dönemin ilk toplantısının onaylanması
Millî Meclisin Kapalı Oturumları
Belediye Seçimleri 63
Millî Meclis Başkan ve Başkan Yardımcılarının Seçimi
Millî Meclis Komite, Komisyon Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üye Seçimi
Milletvekili Dokunulmazlığının Kaldırılması
Milletvekilliğinin Düşürülmesi
Hesaplar Odası Başkan, Başkan Yardımcısı ve Denetçinin Atanması
Devlet madalyası
İdari birimler ve Devlet Sınırları
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanması ve Feshi
Devlet Bütçesinin Onaylanması ve Kontrolü
İnsan Hakları Vekilinin Seçilmesi
Askerî Doktirinin Onaylanması
Cumhurbaşkanı Kararnamesinin Onaylanması
Başbakanın Atanmasına Onay
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri Hakimlerinin Atanması
Başsavcının Atanması veya Görevden Alınmasına Kabulü
Cumhurbaşkanının Görevden Düşürülmesi
Hakimlerini Görevden Alınması
Bakanlar Kurulu Güvenoyu
Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesinin Atanması veya Görevden Alınması
Savaş İlanı veya Barışın Kabulü
Af İlanı
Olağanüstü Hal İlanı veya İptali
Millî Meclis'te Kanun Kabulü
Olağanüstü Toplantı 42
Meclis Grubu oluşturma 25

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.