Azerbaycan-Ermenistan Savaşı

Azerbaycan-Ermenistan Savaşı, 1917'de Ekim Devrimi yani Bolşevik Devrimi'nden sonra başlamıştır. Çoğu saldırı düzenli ordu biçiminde olmadı. Daha sonra Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Erivan'ı boşaltıp Iğdır Ovası'na çekilmesi ile savaş başlamış oldu (1920).

Azerbaycan-Ermenistan Savaşı
I. Dünya Savaşı / Rusya İç Savaşı
Tarih1918–1920
Bölge
Sonuç ADC'nin zaferi
Taraflar

Ermenistan DC

Azerbaycan DC
Sadece Bakü Muharebesi: Osmanlı Devleti

Nisan 1920'den sonra:
Rusya SFSC
Ankara Hükûmeti
Azerbaycan SSC
Komutanlar ve liderler
Drastamat Kanayan
Andranik Ozanyan
Lionel Dunsterville
Samedbey Mehmandarov
Hosrov bey Sultanov
Anatoliy Gekker
Kâzım Karabekir

Çatışmaların sonucu

1905'te Bakü'de hem Ermeniler hem de Azerbaycan Türkleri bulunuyordu. Şehirde mahalle savaşları yaşandı şehir Azeriler ve Ermeniler olarak ikiye bölündü. Ancak zamanla Ermeniler Bakü'yü boşalttı ve şimdiki Ermenistan sınırlarının içerisine çekildiler. Bakü'de hala çok az sayıda Ermeni yaşamaktadır.

Ermenistan'ın Sovyetleştirilmesi, Aralık 1920

4 Aralık 1920'de Kızıl Ordu Erivan'a girdi. Kızıl Ordu'nun kurduğu gizli polis örgütü Ermenistan Cumhuriyeti'ne son verdi ve Ermenistan Sovyet güdümüne girdi.

Kars Anlaşması, 13 Ekim 1921

Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin TBMM devleti ile yaptığı Kars Antlaşması Transkafkasya'da düzeni ve otoriteyi sağlamıştır. Sovyetler Birliği Ermeniler ve Azeriler üzerindeki otoritesini güçlendirmiştir. Bu anlaşma ile Nahcivan özerk bölge oldu. Misak-ı Milli'den de ilk ödün verildi ve Batum bırakıldı.

Bibliyografi

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.