Azerbaycan'da bankacılık

Azerbaycan'da bankacılık sisteminin faaliyeti "Banklar Hakkında" yasasıyla düzenlenmiştir.

Bu yasaya göre ülkenin bankacılık sistemi iki basamaklıdır – Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Merkezi Bankasından ve kredi kurumlarından ibarettir.

Ana basamak, Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası ve faaliyeti Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, «Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası Hakkında» yasa, Azerbaycan Medeni Yasası ve diğer normatif hukuk düzenlenmeleriyle düzenlenir. Mevzuat gereği Merkez Bankası banka faaliyetine lisans verir ve tanzim eder, yasayla belirlenmiş şekilde banka faaliyeti üzerinde denetimi gerçekleştirir.

Banka sisteminin ikinci basamağı kredi kurumlarıdır. Kredi kurumlarının faaliyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Anayasası, "Bankalar Hakkında" yasa, Medeni Yasa, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası Hakkında", "Banka Dışı Kredi Kurumları Hakkında" ve "Kredi Birlikleri Hakkında" yasalar vs. normatif hukuk düzenlemeleriyle düzenlenir. Bank sektörünün gelişim düzeyinin toplam aktiflerin GSMH'ye oranıyla ölçülür. Eksperlerin hesaplamalarına göre, ekonomik kalkınma düzeyi düşük ülkelerde banka sektörünün toplam aktiflerinin GSMH'daki %5'inden fazla değildir. Azerbaycan'da banka sektörünün toplam aktiflerinin GSYİH'de tahmini payı % 32'ye eşittir. 2010 yılında banka aktiflerinin toplamı 13290,81 milyon Azerbaycan manatı olmuştur. Ortalama banka aktifi 295,35 milyon Azerbaycan manatı olmuştur.

Ülkenin bank sisteminde temerküzleşme düzeyi %60,7'dir. 5 banka (Beynelhalk Bank, Kapital Bank, Bank Standart, Halk Bank ve Paşabank) aktifleri toplam aktiflerin % 60,7'sini oluşturur. Ülkedeki bankaların kayıtlı sermayelerinin %39,2'si, depozitolarının %61,9'u, kredi portföylerinin %58,2'si bu beş bankaya aittir. Bank sisteminde tek devlet bankası Beynelhalk Bank'dır. Aktiflerin %41,6'sı Beynelhalk Bank'a aittir. Ülkede kredi portföyünün %41'i, depozitoların %36'sı bu banka tarafından yönetiliyor.[1][2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.