Ayrık zaman

Ayrık zaman, sürekli ve kesintisiz akmayan, atlaya atlaya ilerleyen zamandır. Matematiksel modellerde kullanılır.

Örneğin belirli bir yerdeki sıcaklığın gün boyunca değişimini takip etmek için her on dakikada bir bu yerdeki sıcaklık ölçülüp bir grafiğe işlenirse, sonuçta elde edilen grafiğe ayrık zamanlı grafik denir. Sıcaklığı aralıksız ölçüp her bir andaki sıcaklık grafiğe işlenebilse, elde edilen grafik sürekli zamanlı olurdu.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.