Ayrık matematik

Ayrık matematik veya bazen kullanılan diğer adıyla sonlu matematik, matematiğin ayrık yapılarıyla ilgilenen süreklilik içermeyen konularını kapsayan matematik dalıdır.

Algoritmalar ayrık matematiğin önemli bir dalıdır.
Çizgeler ayrık matematikte sıklıkla kullanılır.

Ayrık matematik son yıllarda bilgisayar mühendisliği uygulamalarındaki kullanımı nedeniyle ünlenmiştir. Bilgisayar biliminin temelidir.

Ayrık matematik, şu konu başlıklarını içerir:

Ayrık matematikçiler

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.