Ayin (harf)

Ayin, Ayın veya Ayn İbrani alfabesinin 16. harfi olup Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Arap alfabesindeki muadili Ayn'dır.

Arapça harf için bkz: Ayn (harf)

İbranicede sesli harfler noktalama işaretleriyle belirtilir. Ayin'in bir ses değeri olmayıp bu harfin görevi Ayin'e eklenen sesli harfin gırtlaktan okunmasını göstermektir. Türkçede böyle bir ses olmadığından bazen ğ harfiyle bazen de sesli harfin başına ayraç konarak ifade edilir. Bu ses fonetik alfabede [ʕ] ile gösterilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.