Ayar bozonu

Ayar bozonları doğadaki 4 temel kuvvetin taşıyıcı parçacıklarına verilen genel addır. Fotonlar, gluonlar, W ve Z bozonları ve graviton olarak 4 farklı ayar bozonu vardır. Graviton hariç diğer bütün parçacıkların varlığı ve kütleleri tespit edilmiştir. Gravitonlar ise şu an için sadece teorik olarak bilinmektedir. Henüz gözlenememiştir.

Temel taneciklerin standart modeli, ayar bozonları 4. sütunda kırmızı ile gösterilmiştir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.