Avusturya ekonomisi

Avusturya ekonomisi, sosyal market ekonomisi olarak tanımlanmakla birlikte yapısal olarak Almanya ekonomisiyle benzerdir. 2004 yılında yapılan istatistiklere göre Avusturya, Avrupa Birliği içerisindeki satın alma paritesine göre kişi başına düşen gayri safi milli hasılada 27.666 € ile Lüksemburg, Hollanda ve İrlanda'nın ardından 4. sıradadır. Aynı bazda bakıldığında Viyana, 38.662€ kişi başına düşen gelirle Avrupa'da Londra-Merkez, Lüksemburg, Brüksel-Merkez ve Hamburg'un ardından 5. sırada yer almaktadır.

Avusturya ekonomisi
Donau City, Viyana
Derece 37. (nominal) / 28. (SAGP)
Para birimi Euro
Mali yıl takvim yılı
Ticaret organizasyonları Avrupa Birliği, OECD, DTÖ
İstatistikler
GSYİH 361 milyar $ (SAGP 2013) [1]
GSYİH büyüme % 0,4 (2013 ort.)
% 0,9 (2012 ort.) [2]
Kişi başı GSYİH 42,600 $ (SAGP 2013)
42,500 $ (SAGP 2012) [3]
Sektörel GSYİH dağılımı tarım: % 1,6 endüstri: % 28,6 hizmet: % 69,8 (2013) [4]
Enflasyon (TÜFE) % 2,1 (2013 ort.) [5]
Yoksulluk sınırı
altındaki nüfus
% 6,2 (2012) [6]
Gini katsayısı 26,3 (2007)
İşgücü 3,7 milyon (2013 ort.) [7]
Sektörel işgücü dağılımı tarım: % 5,5 endüstri: % 26,0 hizmet: % 68,5 (2012 ort.) [8]
İşsizlik % 4,9 (2013 ort.)
% 4,4 (2012 ort.) [9]
Ana endüstriler inşaat, makinalar, araçlar ve parçaları, gıda maddeleri, metaller, kimyasallar, kereste ve ağaç işleme, kâğıt ve mukavva, haberleşme cihazları, turizm
Dış ticaret
İhracat 165,6 milyar $ (2013) (28.) [10]
İhraç malları makinalar ve ekipmanları, motorlu araçlar ve parçaları, kâğıt ve karton, metal eşyalar, kimyasallar, demir ve çelik, tekstil, gıda maddeleri [11]
Ana ihracat ortakları  Almanya %29.4
 ABD %6.3
 İtalya %6.2
  İsviçre %5.1
 Fransa %4.8
 Slovakya %4.8 (2017) [12]
İthalat 167,9 milyar $ (2013) (26.) [13]
İthalat malları makinalar ve ekipmanları, motorlu araçlar, kimyasallar, metal eşyalar, petrol ve petrol ürünleri, gıda maddeleri [14]
Ana ithalat ortakları  Almanya %41.8
 İtalya %5.8
  İsviçre %5.5
 Çekya %4.4
 Hollanda %4.2 (2017) [15]
DYY sermayesi 269,5 milyar $ (22.) (31 Aralık 2013) [16]
Gayrisafi dış borç 812 milyar $ (19.) (31 Aralık 2012) [17]
Kamu maliyesi
Kamu borçları GSYİH'nın %75,7 (2013 ort.) [18]
Gelirler 191,7 milyar $ (2012 ort.)
Giderler 204,1 milyar $ (2012 ort.)
Dış rezervler 27,2 milyar $ (31 Aralık 2012) [19]

Ana veri kaynağı: CIA World Fact Book

Diğer bir bilgi verilmemiş, değerlerin tümü ABD Doları ile ifade edilmiştir.

Avusturya'da 2002-2006 yılında büyüme sağlam bir biçimde %1 ile 3.3 arasında devam etmiştir. Orta Avrupa'da bulunmasından dolayı, yeni Avrupa Birliği üyelerine bir geçiş ülkesi haline gelmiştir.

Ekonomi tarihi

2. Dünya Savaşı'nın ardından Avusturya ekonomisi güçlü büyüme rakamları elde etmiştir. 1950'lerde büyüme %5'i geçmiştir. 1960'larda büyüme rakamları %4.5 civarında seyretmiştir. 1998 yılında %2.9, 1999 yılında %2.7 büyüme kaydedilmiştir.

Avusturya 1 Ocak 1995'te Avrupa Birliği'ne tam üye olmuştur. Avrupa Birliği'ne üye oluşuyla beraber ülke yabancı yatırımcılar için yeni bir yatırım merkezi haline gelmiştir. Avusturya Avrupa'daki ortak ekonominin bir parçası haline gelmiştir. Avusturya ekonomik entegrasyonda önemli aşamalar kaydetmiştir. Ülke ekonomisi diğer Avrupa Birliği ekonomileriyle özellikle Alman ekonomisiyle entegrasyon sağlamıştır. Avusturya ulusal para birimi Avusturya Şilini'ni Euro ile değiştirmiştir.

Tarım, sanayi ve hizmet sektörleri

Avusturya Alplerinde inekler

Avusturya çiftlikleri, diğer dağlık Batı Avrupa ülkelerinin küçük ve dağınıktır. Bu yüzden üretim göreceli olarak pahalıdır. Avusturya'nın 1995 yılında AB'nin bir parçası haline gelmesiyle birlikte tarım sektörü Avrupa Birliği'nin Genel Tarım Politikası göz önünde alınarak reform çalışmaları yapmıştır. Avusturyalı çiftçiler ülkenin besin gereksiniminin %80'nini üretirken, 1950'den bu yana tarımın gayri safi milli hasıladaki yeri %3'ün altına inmiştir.

Avusturya'da iş yapan uluslararası kimya, demir ve çelik üreticileri, petrol şirketleri diğer ülkelerde binlerce kişiyi istihdam eden girişimlerde bulunurken, diğer ülkelerle göreceli olarak Avusturya'da daha küçük bazda ekonomik girişimlerde bulunmaktadırlar. Avusturya'da en önemli ve gayri safi milli hasılanın çoğunluğunu oluşturan sektör hizmetler sektörüdür. Viyana bir finansal merkez haline gelmiş bir metropoldür. Ayrıca Viyana son on yıllarda yeni AB ülkelerine açılan bir kapı görmektedir. Viyana'daki pek çok şirket ve banka yeni AB ülkeleriyle ekonomik hareketlilik içerisindedir. Avusturya ekonomisi için önemli bir yer tutan diğer bir sektör ise turizmdir. Turizm ülkede hem yazi hem de kış aylarında hareketlidir. Avusturya dünyada ziyaret edilen ilk 10 ülke arasındadır. Turizm gayri safi milli hasılada %10'luk bir yer tutar. Kış kış sporları merkezleri önemli ölçüde özellikle Amerikalılar, Doğu Avrupalılar ve Ruslardan turist kabul etmektedir. Ancak Avusturya turizm sektöründe en çok Almanya'ya bağlıdır.

Enerji

Ülkede üretilen elektrik enerjisinin %65 su gücünden, %31i ise fosil yakıtlardan yararlanılırak üretilirken Avusturya'da nükleer enerji yoluyla elektrik enerjisi üretilmemektedir.

Avusturyalı şirketler

Uluslararası pazarda önemli bir paya sahip Avusturyalı şirketler Red Bull, Wienerberger, OMV, Glock'dır.

Ticaret

Diğer AB ülkeleriyle yapılan ihracat ve ithalat toplam ticaretin %66'sını oluşturur. Avusturya hızlı gelişen piyasalarda ve Doğu Avrupa ekonomileriyle ticareti geliştirmek Avusturya ticaretinde en önemli gelişmeyi sağlamaktadır. Bu ülkelerle ticaret Avusturya ticaretinin %14'ünü oluşturur. Avusturyalı firmalar düşük teknik işlem gerektiren ve çok fazla işçi gerektiren fabrikaları bu ülkelere taşımaktadırlar. Avusturya halen AB'de hızla gelişen ekonomilere ve yeni AB ülkeleriyle ekonomik ilişkileri nedeniyle cazip konumdadır.

Avusturya'da işçi hareketleri

Avusturya'da işçi hareketleri oldukça güçlüdür. Ülkedeki işgücünün yarısından fazlası Avusturya Ticaret Birligi Federasyonu (ÖGB) ye üyedir. ÖGB fikir birliğiyle ücretlerin belirlenmesini desteklerken, ülkedeki tarım ve sanayinin gelişmesini desteklemektedir. Ancak ülkede ortaya atılan sosyal reformların ülkenin sosyal durumunu kötüye götüreceği gerekçesiyle karşı çıkmaktadır.

Kaynakça

 1. "2013 GDP (PPP) of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın 2013 GSYİH (SAGP)'si". The World Factbook. 2013. 29 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 2. "GDP real growth rate of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın GSYİH büyüme oaranı". The World Factbook. 2013. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 3. "2013 GDP per capita (PPP) of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın 2013 kişi başı GSYİH (SAGP) değeri". The World Factbook. 2013. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 4. "GDP Compositon by sector of origin in Austria (İngilizce) - Avusturya'da Sektörel GSYİH dağılımı". The World Factbook. 2013. 27 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 5. "Inflation rate of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın enflasyon rakamı". The World Factbook. 2013. 19 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 6. "Poverty line of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın yoksulluk sınırı". The World Factbook. 2012. 30 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 7. "Labor force ranking of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın işgüsü sıralamsı". The World Factbook. 2013. 29 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 8. "Labor force by occupation in Austria (İngilizce) - Avusturya'da sektörel işgücü dağılımı". The World Factbook. 2012. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 9. "Unemployment rate in Austria (İngilizce) - Avusturya'da işsizlik rakamı". The World Factbook. 2013. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 10. "Export Figures of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın ihracat rakamı". The World Factbook. 2013. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 11. "Export products of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın ihracat ürünleri". The World Factbook. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 12. "Export Parners of Autria (İngilizce) - Avusturya'nın ihracat ortakları". The World Factbook. 2017. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2018.
 13. "Import Figures of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın ithalat rakamı". The World Factbook. 2013. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 14. "Import products of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın ithalat ürünleri". The World Factbook. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 15. "Import Parners of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın ithalat ortakları". The World Factbook. 2017. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2018.
 16. "Stock of foreign direct investment in Austria (İngilizce) - Avusturya'da doğrudan yabancı yatırım sermayesi". The World Factbook. 31 Aralık 2013. 29 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 17. "2012 External debt of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın 2013 dış borcu". The World Factbook. 31 Aralık 2012. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 18. "2013 Public debt of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın 2013 kamu borcu". The World Factbook. 2013. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
 19. "Reserves of foreign exchange and gold of Austria (İngilizce) - Avusturya'nın 2013 döviz ve altın rezervi". The World Factbook. 31 Aralık 2012. 29 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.