Avrupa Parlamentosu milletvekilliği

Avrupa Parlamentosu milletvekilliği, Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu üyeliğidir. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, kendi ülkelerindeki ulusal mecliste bulunan milletvekillerine denktir. Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz'de bu görev için daha çok temsilci sıfatı kullanılmaktadır.

Avrupa Parlamentosu'nda toplanan milletvekilleri

Parlamento ilk kurulduğunda, milletvekilleri her bir üye ülkede doğrudan görevlendirilen temsilciler ile oluşturulmuştur. Ancak 1979 yılından beri Avrupa Parlamentosu milletvekilleri genel oy hakkı doğrultusunda üye ülkelerin vatandaşlarınca seçilmektedir. Her ülke seçim yöntemini kendi belirler, milletvekilleri bazı ülke ya da bölgelerde elektronik oylama ile seçilebilmektedir.

Özellikler

Milletvekilleri, parlamentodaki koltuklarında ulusal kimliklerinden çok politik görüşlerine göre gruplandırılır. Her üye ülke önceden belirlenmiş sayıda milletvekillini parlamentoya gönderir. Parlamento ve Konsey birlik içindeki yasama işlemlerini müşterek bir biçimde yürütürler. Bazı politikaları ortak karar mekanizmasını kullanarak yönlendirirler. Bu prosedür halen onay beklemekte olan Lizbon Antlaşması'nda genişletilmiş ve ortak karar alanına yeni başlıklar eklenmiştir. Parlamento ayrıca, Komisyon'un ve Avrupa Birliği bütçesinin aldığı kararları reddetme ya da eleştirme hakkına da sahiptir. Parlamento başkanı aynı zamanda meclis sözcüsü olarak da görev yapar ve parlamentoyu uluslararası düzeyde temsil eder. Başkan ve başkan yardımcıları her iki buçuk yılda bir parlamento içinde milletvekilleri tarafından seçilir.

Seçimler

1 Ocak 2007 tarihinden beri Avrupa Parlamentosu'nun 785 milletvekili vardır. Bu sayının 2009 seçimlerinden sonra en fazla 751 olmasına, üye ülkelerin en az 5, en fazla 99 milletvekili çıkarabilmesi üzerine karara varılmıştır. Seçimler oy kullanma hakkı olan kişiler arasında her beş yılda bir yapılır. Ülkeler için uyulması gereken ortak bir seçim yönergesi yoktur. Her ülke kendi yöntemiyle seçimleri yürütebilir; ancak aşağıdaki üç koşula uymak zorunludur:

  • Seçimler nispi temsil sistemine göre yapılmalıdır.
  • Eğer oy dağılımlarını etkilemeyecekse seçim bölgeleri bölünebilir.
  • Uygulanan seçim barajı %5'i aşmamalıdır.

Avrupa Parlamentosu'nun en son seçimleri 2004 yılının haziranında yapılmış ve bu 400 milyona yakın seçmenin aynı anda oy kullandığı, dünyadaki en büyük uluslararası eş zamanlı seçim olmuştur.

Çeşitli bilgiler

  • Avrupa Parlamentosu milletvekilleri 7.000 avroluk bir maaş alırlar.
  • Kuruluşundan beri parlamentoda sürekli görev yapan 4 isim vardır: Ingo Friedrich, Francis Wurtz, Hans-Gert Pöttering ve Jens-Peter Bonde

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.