Avrupa Konseyi Film Ödülü

Avrupa Konseyi Film Ödülü (FACE), Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde, festivale katılan filmi kamuoyunda insan hakları konularında bilinci arttıran, bu konuda ilgi uyandıran ve insan haklarının öneminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan film yönetmenine, Türkiye'nin de üyesi olduğu 47 devletten oluşan bir uluslararası teşkilat olan Avrupa Konseyi tarafından verilmektedir.

© Avrupa Konseyi Film Ödülü (FACE)

Ödülün felsefesi

FACE ödülü, insan haklarını Avrupa Konseyi değerleri ve Avrupa Konseyinin temsil ettiği, bireysel özgürlük, siyasal özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi ilkeler doğrultusunda öne çıkaran sanatsal veya belgesel filmleri onurlandırma amacıyla verilmektedir. Ödülün oluşturulmasındaki temel felsefe filmin insan hakları, hoşgörü ve sosyal katılımcılık mesajını geniş kitlelere iletebileceği inancına dayalıdır. Sinema yalnızca Avrupa kültürünün önemli bir ifadesi değil, ayni zamanda geleceğin Avrupasının izleyeceği yol haritasının oluşturulmasına da yardımcı olan—çeşitlilik ve farklılıkları kutlayan, tüm vatandaşlar için eşit fırsatlar yaratılmasını savunan ve suistimal ve hoşgörüsüzlüğe meydan okuyan bir pusula niteliğindedir.

Ödül prosedürü ve ödül

FACE ödülünü kazanan film, festivalin “Sinemada İnsan Hakları” kategorisinde yer alan filmler arasından bir jüri tarafından seçilir. Bu filmlere sosyal değişim ve kişisel dramları inceleyen belgeseller ve uzun metrajlı filmler dahildir.

FACE ödülü (“Spirale de l’élévation” adlı ve Freddy Ruhlman tarafından yaratılan) bronz bir heykelcikten ve Avrupa Konseyinin Avrupa sinema eserlerinin eş-prodüksiyonu, dağıtımı ve gösterimi için kurulan Eurimages fonu ile birlikte verilen 10.000 Euroluk bir para ödülünden oluşur.

14 Nisan 2007’de ilk Avrupa Konseyi Film Ödülü Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Terry Davis adına Avrupa Konseyi İnsan Haklarından Sorumlu Yetkilisi Thomas Hammarberg tarafından verilmişti. FACE ödülü o tarihten beri Uluslararası İstanbul Film Festivali ile Avrupa Konseyi Arasında her yıl yinelenen bir iş birliği kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Konseyi ve Uluslararası İstanbul Film Festivali

47 üyeli Avrupa Konseyinin eski üyelerinden olan Türkiye’nin gurur duyacağı ve eskilere uzanan bir film yapım deneyimi vardır. 1950-1970 yılları arasında Türkiye dünyanın en verimli film endüstrilerinden birine sahipti. Bu filmlerin çoğu Türk toplumundaki değişimlere ayna tutarak aile içi şiddetten, kadınların rolüne, kırsal göçten kentlerdeki yoksulluğa kadar pek çok konuyu ele aldı. Bu filmler toplumsal katılımın ve insan hakları bilincinin yükselmesine katkıda bulundu.

Türk film yapımcıları ayni zamanda, meslekdaşlarının başka yerlerde karşı karşıya kaldığı parasal kaynakların tükenmesi, büyük oyuncuların giderek artan rekabeti ve yeni teknolojinin getirdiği sorunlar gibi benzer sorunları göğüslemek zorunda kaldılar. Avrupa Konseyi, film eş-prodüksiyonu ve dağıtımını ve film yapımcıları ve yöneticileri arasında iş birliğini destekleyen Eurimages’in yönetiminden sorumludur. Avrupa Konseyi aynı zamanda sinema, televizyon ve radyo dahil olmak üzere Avrupadaki odyovizüel endüstrisiyle ilgili bilgi toplayıp bu bilgilerin dağıtımını yapan yegane merkez olan Avrupa Odyovizüel Gözlemevinin (European Audiovisual Observatory) de merkezidir.

2007

Bamako/The Court (Mahkeme), Afrika’nın dünyanın güçlü ülkeleri tarafından sömürülmesini işleyen Mali’li film yönetmeni Abderrahmane Sissako’nun filmi. Bamako, Mali halkının adaleti bulduğu bir halk “mahkeme”sini anlatmaktadır. “Sosyal adaletin sağlanması için eşitlik, insan haklarına tam saygı ve olağan vatandaşların aktif katılımı gereklidir ve bunlar sosyal ve ekonomik kalkınma ve gelişme için de gereklidir. Bu nedenle jüri FACE ödülünün “Bamako”/”Mahkeme” filmine verilmesine karar vermiştir.”

2008

Çinli yönetmen Li Yang’ın Kör Dağ (Blind Mountain) fimi. Iş bulmak için Çin’in kuzeyine seyahat eden bir öğrenci kız hakkında hikâye. Kız kaçırılır ve dağlık bir bölgedeki köylü bir ailenin oğluna gelin olarak satılır. Bu hikâye vasıtasıyla film kadinlara yönelik şiddet ve insan ticaretinin doğurduğu ıstıraplara dikkati çekiyor.

2009

Kırmızı Adamların Toprağı (Birdwatchers) Şilili yönetmen Marco Bechis’in bir filmi. “Günümüzün büyüyen dünyasında yerli topluluklara ile azınlıklara saygı esastır” mesajını çok ustaca hazırlanmış bir senaryoyla aktaran Kırmızı Adamların Toprağı, değişen toplumun karmaşıklığını anlatıyor.

Hint oyuncu ve yönetmen Nandita Das ise Firaaq isimli filmi ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü: “Son derece hassas bir konu olan dini hoşgörüsüzlük ve mezhep çekişmelerini cesurca ele alan Firaaq, bunların dehşet verici sonuçlarını gösterdiği gibi insanların değişik seçenekler arasında tercih olanağı bulunduğunu da vurgulayarak bir umut mesajı veriyor”.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.