Avrupa Birliği Rekabet Hukuku

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku, Avrupa Birliği içerisinde kullanılan rekabet hukukudur. Toplumun çıkarlarına zarar verecek karteller ve tekellerin oluşumlarını engellemek için teşebbüslerin rekabete aykırı eylemlerini düzenleyerek Avrupa Tek Pazarı içerisindeki rekabetin sürdürülmesini ve piyasa ekonomisi mekanizmalarının daha sağlıklı işlemesini destekler.

AB rekabet politikası Amsterdam Antlaşması'nın 81-89. maddelerine dayanmaktadır. Bu maddeler iki bölüme ayrılmıştır: Birinci bölüm, şirketlere ilişkin kurallar içermektedir. İkinci bölümde ise, üye devletler tarafından yapılan devlet yardımlarını düzenlemektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.