Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası

Tüketicilere daha ucuz enerji, daha yüksek kalitede ve kesintisiz bir hizmet sağlanması Avrupa Birliği'nin enerji politikasının esas hedefini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği'nin enerji politikasının hedefleri, rekabet gücü, enerji arzının güvenliği ve çevrenin korunması arasında bir dengeye varmak, toplam enerji tüketiminde kömürün payını düşürmek,[1] doğalgazın payını artırmak, nükleer enerji santralleri için azami güvenlik şartları tesis etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak olarak açıklanabilir.

Avrupa Birliği

Bu makale serisinin bir parçasıdır:
Avrupa Birliği siyaseti

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. KÖMÜR ATLASI (PDF). Heinrich Böll Stiftung Derneği. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.