Avrupa'nın ekonomik tarihi

Avrupa'nın ekonomik tarihi, Avrupanın geçmişte yaşadığı ekonomik olguların nasıl geliştiği ve bunun dönemlerini açıklar.

Ekonomi

Ana hatlar
Genel sınıflandırma

Mikroekonomi · Makroekonomi
Ekonomik düşünce tarihi
Metodoloji · Heterodoks

Teknikler

Matematiksel · Ekonometri
Deneysel · Milli muhasebe

Dalları ve alt dalları

Davranışsal · Kültürel · Çevresel
Büyüme · Gelişme · Tarih
Uluslararası · Ekonomiler
Monetarizm ve Finansal ekonomi
Kamu ve Refah ekonomisi
Sağlık · Çalışma · Yönetimsel
İşletme · Bilgi · Oyun kuramı
Endüstriyel organizasyon · Hukuk
Tarım · Doğal kaynak · Ekolojik
Kent · Kırsal · Bölgesel
Ekonomik coğrafya

Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Ortaçağ’da Rönesans ve toplumların birbirini etkilemeye başlaması

Çatışmalar sonucu teknolojik gelişmeler

Vikinglerin ve Haçlıların Ortadoğu’da gerçekleştirdikleri seferler sayesinde, 8. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar olan dönemde, uzak diyarlara deniz yolu ile seyahat edilmesi için teknolojik gelişmeler hızlandı. Özellikle gemi inşaat teknolojisindeki gelişmeler Avrupa’dan daha uzak mekanlara seyahat imkânını ve malların taşınmasının kolaylaşmasını da beraberinde getirdi.

El sanatlarında gelişmeler ve şehirlerin büyümesi

11. yüzyıl ile 13. yüzyıllar arası çiftçiler ve ufak çaplı üretim yapanların şehirler ile temasları, önceki dönemlere göre, oldukça belirgin bir artış gösterdi. Bu de şehirlerin büyümesinde önayak olan unsurlardan birini oluşturdu. Bu dönemde ağırlıklı olarak İngiltere, Flandre, Fransa, Almanya ve kuzey İtalya’daki şehirler büyüme kaydetmişlerdir.

Bu dönemdeki ekonomik sistem, kapitalizmin erken ve ilk aşaması olan, ticari kapitalizmidir (İngilizce: Merchant capitalism).Bu sistem ihracat yapanlar ve o dönemdek finans sektörü tarafından desteklenmiştir. Ticari kapitalizm 18. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş, yerini merkantilizm adı verilen endüstriyel kapitalizme bırakmıştır.

Ortaçağın sonlarına doğru Ekonomik Rönesans

Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’ndeki daha uzak coğrafi mekanlara gidilebilmesi sayesinde 13. yüzyıldan itibaren bu bölgede, özellikle Hansa Birliği’nde, ekonomik gelişmeler hızla artmıştır. Hansa Birliği’nin bu bölgedeki monopolisi bu iki deniz arasında yer alan şehirlerin birbirleri ile ticari ilişkileri geliştirebilmesine olanak sağlamıştır.

Bu dönemde, farklı şehir devletlerinini farklı presnler tarafından yönetildiği İtalya yarımadasında da ticaret hızla gelişmeye başlamıştır. 13. yüzyıl Akdeniz Avrupası’nın deniz ticaretinde Ceneviz ve Venedik limanlarının en önemli limanlar olması sayesinde İtalya zenginleşmiş ve İtalyan Rönesansı’nın gelişmesini hızlandırmıştır.

Ticari devrim

Avrupa’da 16. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın ilk yıllarına kadarki 300 senelik bir döneme hakim olan Merkantilizm ticaret kavramı, bu zaman aralığında da kendi içinde değişim göstermiştir. 18. yüzyılın sonlarına doğru liberal düşüncenin iyice hakim hale geldiği Merkantilist çağ, Klasik Teori’nin de öncülüğünü yapmış, ulus devletin kurulmasına önayak olmuştur.

Atlantik köle ticareti

Atlantik köle ticareti, daha çok Afrika’dan Yeni Dünya’ya Afrikalıların köle olarak, zorla götürülmesi dönemidir. 16. yüzyıl ile 19. yüzyıllar arasından sürmüştür.

Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinaların makinalaşmış endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir.

Sömürgecilik

Doğu ve Batı yarımkürelerindeki Avrupa sömürgeciliği Afrika ile başlamış, sonra diğer kıtalara yayılmıştır. Birçok Avrupa ülkesi sömürgecilik siyaseti izlemesine rağmen bunlar arasında en başta gelenleri Britanya İmparatorluğu, İspanyol İmparatorluğu, Fransız Sömürge İmparatorluğu ve Portekiz İmparatorluğu’dur.

I. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı öncesi Almanya ve Büyük Buhran

II. Dünya Savaşı

Avro Para Birimi

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Mesleki topluluklar

Tarihsel istatistikler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.