Avrupa'da siyaset

Avrupa’da siyaset, Avrupa'da devam eden ve sürekli değişim gösteren siyasi konularla ilgilenir. Bu kıtanın siyasi problemleri diğer kıtalara göre daha detaylı ve karmaşıktır çünkü mevcut problemlerin geçmişi görece daha uzundur; ayrıca Birleşik Avrupa için politik birliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar da mevcut siyasi sorunların boyutunu daha da karmaşıklaştırmaktadır.

  AB üyesi ülkeler
  AEA üyesi veya AB üyesi adayı olan ülkeler
  GUAM üyesi ülkeler
  EvrAsEK üyesi ülkeler

Günümüz Avrupası’nda siyasi ortam

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasından beri Modern Avrupa’daki siyaset ağırlıklı olarak Avrupa Birliği’nin hakimiyetindedir. Demir Perde’nin inmesinden beri Avrupa Birliği doğuya doğru genişlemiş ve eski komünist devletlerin çoğuna üyelik hakkını sağlamıştır. 2013 itibarıyla Avrupa Birliği’ne üye devlet sayısı 28’dir. Üyeliğe adaylık müzakeresine başlamış ülkeler Kuzey Makedonya ve Türkiye'dir. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, İzlanda ve Kosova’nın da yakın gelecekte üyelik görüşmelerine başlaması beklenmektedir.

Her ne kadar Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş’ın sona ermesinden beri oldukça gelişme göstermiştir. Ancak eski Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerinin, başta NATO ve Avrupa Birliği olmak üzere, Avrupa’daki politik oluşumlara katılması sebebiyle Rusya ile Avrupa Birliği arasından zaman zaman siyasi gerginlikler yaşanmaktadır.

Avrupa’daki ülkelerin çoğunluğu ya Avrupa Birliği’ne katılmıştır ya da katılma arzusundadır. Referandumlarından hayır cevabı nedeniyle İsviçre 1992 yılından beri Norveç de 1994 yılından beri birlik ile görüşmelerini askıya almıştır. Andorra, Lihtenştayn, Monako, San Marino ve Vatikan'nın Avrupa Birliği ile çok sıkı bağlantıları vardır ve birliğe üye olabilmeleri mümkün olduğu halde üyelik süreçleri gündemde değildir. Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna’nın birlik ile ilişkileri gelişmektedir ama üyelik görüşmeleri henüz gündemde değildir.

Avrupa’da hâlen çözülememiş birçok problem vardır ancak en önemlileri Balkanlar’da, Kafkasya bölgesinde, Kuzey İrlanda’da ve İspanya’nın Bask bölgesindedir.

Freedom House adlı kuruluşun 2008’de yayınladığı rapora göre liberal demokrasiye henüz sahip olmayan Avrupa ülkeleri Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna, Kosova ve Rusya’dır.

Uluslararası Organizasyonlar

Farklı Avrupa organizasyonlarınn birbiriyle ilişkilerini gösteren şema.gtd

Avrupa Birliği

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Avrupa Konseyi

Avrupa Serbest Ticaret Birliği

Bağımsız Devletler Topluluğu

İskandinav Kurulu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği

NATO

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.