Avometre

Avometre, akım (Amper), gerilim (Volt),direnç (Ohm) ve kısa devre ölçebilen bir elektronik alet. Avometre sözcüğü, Amper, Volt ve Ohm kelimelerinin baş harflerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Avometreler, elektrik ve elektronik sektöründe kullanılırlar, analog ve dijital olarak imal edilirler. Üzerindeki komutatörle istenilen ölçme değeri seçilip ölçme yapılır. Günümüzde avometreler oldukça gelişmiş ve birçok yeni özellik eklenmiştir.

Avometre

Kullanım

  1. Avometre ile ölçüm yapmadan önce komitatörü (ortadaki dönen anahtar) doğru konuma alınmalıdır.
  2. Problar(ölçüm yapılan kablolar) uygun soketlere takılmalıdır.
  3. Ölçülecek büyüklüğe göre dogru ölçüm kademesi seçilmelidir. (Mesela 20 Milivoltluk ölçüm yapmak için kademeyi 1000 VDC ye alırsak yanlış ölçüm yapmış oluruz.Burada 20 milivolt ölçeceksek 20 milivolt'a yakın bir üst değeri almalıyız.Örnegin 250 milivolt gibi bir kademeye.)

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.