Avcılar (anlam ayrımı)

Avcılar, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Yer adları

Sinema

  • Avcılar (film, 1977), Teodoros Angelopulos'un yönettiği 1977 tarihli Yunan filmi. Özgün adı I Kinighi (Οι Κυνηγοί).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.