Avcı Herne

Avcı Herne, İngiliz mitolojisi ve folklöründe ormanlarda dolaşan, tanrı ve peri benzeri gizemli bir varlık. Kelt ve Cermen mitolojileriyle bağlantılıdır. Yeşil Adam'la ve Vahşi Av geleneğiyle de bağlantılıdır. Başında geyik boynuzları ya da geyik boynuzları olan bir başlık vardır. Kelt tanrılarından Kernunos'a dayandığı düşünülmektedir. Pek çok efsane de adı geçmektedir. Shakespeare'in Windsor'un Şen Kadınları oyununda da ona değinilmektedir. Robin Hood efsanesi de ondan ve Yeşil Adam'dan etkilenmiştir

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.