Attisizm

Attisizm, Asyacılığa tepki olarak milattan önce 3. yüzyılda Roma'da doğan bir söylem türüdür. Anlatımda basit, yalın, açık ve konuşmayı andırır bir yolda ilerlerler.

Attisizm ismi Attikacılık demektir. Attisizm de bu bağlamda Antik Yunan edebiyatına öykünür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.