Atina'nın Altın Çağı

Atina'nın Altın Çağı, Antik Yunan'da MÖ 448'de biten Yunan-Pers Savaşları ile MÖ 429'da Perikles'in ölümü veya MÖ 404'te yapılan Peloponez Savaşı arasındaki dönemi ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Perikles'in mermer büstü

Kaynakça

Başvuru kaynakları

    • İngilizce madde,aşağıdaki iki eserden faydalanılarak hazırlanan İspanyolca wikipedia'daki aynı adlı maddeden çevrilmiş
    • Maurice: Egypte, Orient, Grèce. Bordas, s/l, 1963.
    • Charles: Historia Universal Oriente y Grecia. Daniel Jorro, Madrid, 1930.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.