Athoslular (Yıldız Geçidi)

Athoslular, televizyon dizisi Yıldız Geçidi Atlantis'te yer alan hayalî bir insan ırkıdır. Athoslular tarımla uğraşan teknolojik bakımdan gelişememiş bir toplumdur. Liderleri Teyla Emmagen'dır. Atlantis ekibi bu gezegene geldiğinde Wraith saldırısına uğradılar, daha sonra Athoslular'la birlikte Atlantis'e saklandılar ve tehlike geçince yeniden anakaraya döndüler. Athoslular uzun yaşayabilmek ve gelişebilmek için Wraithler'in dikkatini üzerlerine çekmemek zorundadırlar. Athoslular zeki bir toplumdur, hatta bazıları Wraithler'in önceden gelebileceğini hissetmektedir. Athoslular Yıldız Geçidi'ni kullanarak ticaret yapmaktadır veya dostça ilişkiler kurmak için başka gezegenlere Teyla Emmagen rehberliğinde gitmektedirler.

Yıldız Geçidi ırkları

SGA "Rising Part 1" bölümünden, Athos halkının insanları
Athoslular
Türü İnsan
İttifaklar  Tau'ri
Düşmanlar  Wraith
Ana gezegeni Athos
İlk görünüşü Rising Part 1
(Yıldız Geçidi Atlantis)

Athos gezegeni

Athos, televizyon dizisi Yıldız Geçidi Atlantis'te yer alan Pegasus Gökadasındaki hayalî bir gezegendir. Athos gezegeninde yaşayan ırka Athoslular denmektedir.

Geçmişi

Pegasus Gökadasındaki tüm insanlar ibi Athoslular da düzenli olarak Wraithler tarafından hasat ediliyordu. Athoslular öncelerde Genii'lerle dosttular, çünkü onların nükleer bomba hazırlayabilecek bir teknolojiye sahip olduklarını değil, tarımla uğraşan kendi halinde bir ırk olduklarını sanıyorlardı.[1] Teyla, Atlantis ekibine katıldığı zaman, ekibin yiyecek sorunu vardı ve Teyla onları Geniilar'a götürmek istedi, burada kendilerine yetecek kadar yiyecek alışverişi yapabileceklerdi, fakat Geniiler'in gezegenine gittiklerinde onların tarımla uğraşan basit insanlar olmadıklarını ve yeraltına bir üs kurduklarını öğrenirler. O günden beri Athoslular Geniiler'le dostluk ilişkilerine sınır koymuşlardır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.