Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren lisansüstü öğrenim kurumu.

Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
Kuruluş 2003
Tür Araştırma Enstitüsü
Bağlılık Milli Savunma Üniversitesi
Başkan Prof. Dr. Talat Canbolat (Enstitü Müdürü)

Görevleri

ATASAREN’nin vazifesi, öncelikle Milli Savunma Bakanlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere;

 • Strateji, sosyal, beşeri ve idari bilimler alanlarında lisansüstü eğitim ve öğretim ile sertifika ve kurs programlarını planlamak, yürütmek ve kontrol etmek,
 • Akademik danışmanlık hizmeti vermek,
 • Milli savunma ve güvenlik ile ilgili sosyal bilimler dallarında araştırma - geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu alanda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen araştırma projelerine destek vermek,
 • Stratejik seviyede millî savunma ihtiyaçlarına cevap verecek uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri bilimsel ve meslekî kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktır.[1]

Tarihçe

2003 yılında, Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde güvenlik ve strateji araştırmaları alanlarında, lisansüstü öğrenim vermek üzere Stratejik Araştırmalar Enstitüsü kurulmuştur. Türk profesyonel askerî eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında, 09 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun” ile kurulan Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde, Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9522 numaralı kararı ile Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) faaliyetlerine başlamıştır.[2]

Ana Bilim Dalları[3]

 • Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalı
 • Savaş Araştırmaları Ana Bilim Dalı
 • Harp Tarihi Ana Bilim Dalı
 • Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • İstihbarat Çalışmaları Ana Bilim Dalı
 • Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku Ana Bilim Dalı
 • Askerî Sosyoloji Ana Bilim Dalı
 • Stratejik İletişim Ana Bilim Dalı
 • Askerî Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.