Atatürk'ün Bütün Eserleri

Atatürk'ün Bütün Eserleri, Atatürk'ün not defterlerinin, imzalı yazılarının, mektuplarının, telgraflarının, kaydedilmiş demeç ve nutuklarının, doğrulukları uzmanlar ve araştırmacılarca denetlenerek tarih sırasına göre bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir kitap dizisidir. An itibariyle 30 cilde ulaşmıştır.[1]

Kitabın danışma kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Sunuş

Kaynak Yayınları tarafından yayınlanan kitabın sunuş yazısında şöyle denilmektedir:

Atatürk'ü bilmek ve anlamak, 20. yüzyıl Türkiye'sini ve dünyasını inceleme ve açıklama çabasının bir gereğidir. Oysa O'nun önderliğindeki büyük devrimci eylemi ateşleyen ve yönlendiren düşünce birikiminin belgeleri, çeşitli kitap, dergi, gazete, yayın ve arşivlere dağılmıştır. Bu nedenlerle, araştırmacılar ve ilgililer, Türkiye Devrimi'ni bütün yönleri ve derinliğiyle inceleme ve açaklama olanağından yoksundur...

...20. yüzyılın devrimci yükselişinde, ezilen dünyanın ayağa kalkışını ateşleyen ve 21. yüzyılın büyük devrimci atılımlarına olağanüstü katkılarda bulunacak olan Türkiye halkına ve aydınlarına Atatürk'ün Bütün Eserleri'ni derin saygı ve bağlılıkla sunuyoruz.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/22/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.