Atargatis

Atargatis, Kuzey Suriye'nin büyük tanrıçası. Eşi Hadad ile birlikte kendisine tapınılan en önemli kutak Halep'in kuzeydoğusundaki Hierapolis'teydi (Bugünkü adıyla Münbic). Atargatis'in kültü tüccarlar ve ücretli askerler aracılığıyla Yunan dünyasına yayıldı. Atargatis Yunanlarca genellikle Aphrodite'nin bir biçimi olarak görüldü. Kraliçe Stratonike'nin MÖ 300'de Atargatis'in eski tapınağını yeniden inşa ettirmesinin de, bir ölçüde Yunan dünyasındaki bu himayeden kaynaklandığı sanılmaktadır.

Fenikelilerin tanrıçası Astarte ile benzerlikler gösteren Atargatis'in, Anadolu tanrıçası Kybele ile de belirli bir yakınlığı vardı. Atargatis aslında bereket tanrıçası olmakla birlikte, kendinin ve halkın baalatı (sahibesi) olarak onların korunmasından ve refahından da sorumluydu. Bu nedenle genellikle başında bir taç ve elinde başak demetiyle betimlenirdi; tahtını taşıyan aslanlar ise doğa üzerindeki gücünü ve etkisini simgelerdi.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.