Asya'da İslam

Asya İslam'ın çıktığı kıtadır. Araplardan sonra Farslar, onlardan sonra Türklerin Müslüman olmasıyla İslam hızla yayılmıştır. Türklerin Müslüman olması çok önemlidir. Öyleki saygıdeğer Muhammed (Allah'ın selamı üzerine olsun) bunu bildiği için hakkında sözleri vardır:

Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın.[1]

İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.[2]

...

Kaynakça

  1. 1. Ebû Davud , Melâhim: 8.
  2. [Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335; Buharî, et-Tarihu’l-Kebir, I, 81; et-Tarihu’s-Sağîr, I, 306; el-Bezzâr, el-Müsned, el-Müsned, c. II, s. 308; Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, II, 38; Hakim, Müstedrek, IV, 422; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, VI, 219. Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335; Buharî, et-Tarihu’l-Kebir, I, 81; et-Tarihu’s-Sağîr, I, 306; el-Bezzâr, el-Müsned, el-Müsned, c. II, s. 308; Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, II, 38; Hakim, Müstedrek, IV, 422; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, VI, 219.] |url= değerini kontrol edin (yardım). Erişim tarihi: 5 Şubat 2021. Eksik ya da boş |başlık= (yardım)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.