Asur milliyetçiliği

Asur milliyetçiliği (Süryani milliyetçiliği) veya Asurculuk, 19. yüzyılın sonlarında Ortadoğu Asurlarının karşılaştığı etnik ve inançsal zulümler sonucu olarak cereyan etmiştir.

Asur Bayrağı

Asur milliyetçiliği birleşik bir Asur halkı ideolojisidir. Bu büyük ölçüde coğrafi, etnik, dini ve dilsel tabanlıdır. Bu neredeyse tüm Mezopotamya’nın Doğu Aramice konuşan Asurları tarafından benimsenmektedir. Hristiyan’dırlar ve çoğu Doğu Asur Kilisesi, Doğu Keldani Kilisesi, Süryani Ortodoks Kilisesi, Kadim Doğu Kilisesi ve Protestan gruplar, Pentekostal Asur Kilisesi ve Evangelist Asur Kilisesi gibi Kilise topluluklarına mensupturlar. Coğrafi olarak kuzey Irak, kuzey batı İran, güneydoğu Türkiye ve kuzey doğu Suriye’nin yerli halkıdırlar. Antik Asur ve Yukarı Mezopotamya’ya denk gelmektedir. Asur milliyetçiliği ayrıca bu bölgeleri terk edip Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Lübnan, Ürdün, Azerbaycan’a gitmiş olan ve şu anda tüm bu topraklardan da göç edip Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’ya yerleşmiş olan Asur Diasporasında da yaygındır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Gabriele Yonan: Günümüz Asurları: Kültür, Dil, Ortadoğu'da Aramice konuşan Hristiyanların Ulusal Hareketi; Zulüm ve sürgün.
  • K.P. MATFİYEF (BAR MATTAY), "Asurlar ve Modern Çağda Asur Sorunu"
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.