Astenosfer

Astenosferin Yerküre içindeki konumu

Astenosfer; mantonun, yerkabuğuna yakın olan üst kısmıdır. Yerkabuğunun hemen altında yer alır. Moho süreksizliğinden başlayarak, yaklaşık 700 km derinliğe kadar iner. Yoğunluk 3.3-4.3 g/cm³'dür.[1] Çekirdekteki termonükleer reaksiyondan ısınan ve yüksek basınç altında olan astenosfer yarı katı haldedir. Akışkan haldeki mağma, dikey ve yatay konveksiyon hareketlerine sebep olur. Yerin en üst katmanı olan litosfer, astenosfer üzerinde hareket eder. Bu hareket levha tektoniğine, buna bağlı olarak tüm tektonik olaylara (kıtaların kayması, deprem, volkanizma, sıradağların ve rift vadilerinin oluşumu) sebep olur.

Yerkürenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre farklı bölümleri vardır. Kimyasal özelliklerine göre; Yerkabuğu, manto ve çekirdek katmanlarına ayrılır. Fiziksel olarak: Litosfer, Astenosfer, mezosfer ve çekirdek şeklinde sınıflandırılır.[2] Manto tabakası kendi içinde Alt Manto ve Üst Manto olarak ikiye ayrılır.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.