Assuva

Assuva, Antik Anadolu’da, MÖ 14. Yüzyıldan kısa bir süre önce, Hitit İmparatorluğu’nun yayılma girişimlerine karşı, 22 Kuzey Batı Anadolu şehir devleti’nin oluşturduğu siyasi – askeri birliğe Hitit yazılı kaynaklarında verilen addır. Söz konusu birlik, Hitit hükümdarı I. Tuthaliya tarafından yenilgiye uğratılmıştır.[1]

Helmuth Theodor Bossert Assuva sözcüğünün günümüzde kullanılan Asya sözcüğünün kökeni olduğunu ileri sürmektedir. Antik çağlarda Asya sözü, doğu ve güneydoğu kesimi dışında Anadolu için kullanılmıştır.[2] Assuva, Luvi dilinden gelmektedir.[3]

Kaynakça

  1. Şeyma Yıldırım, “Eskiçağda Anadolu’nun Savaş Kapıları” sh. 60
  2. Yusuf Boysal, “Batı Anadolu’da Son Araştırmalar Ahhiyava Sorunu” sh. 65
  3. Bilge Umar, “Türkiye’deki Tarihsel Adlar” sh. 119
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.