Association for Educational Communications and Technology

Association for Educational Communications and Technology (Eğitimsel İletişimler ve Teknoloji Derneği) Eğitim Teknolojisi bilim dalının uluslararası örgütüdür. Eğitim Teknolojisi profesyonellerinin ve akademisyenlerinin üyesi olabildiği derneğin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndedir ve dili İngilizcedir.

Kısaltması AECT olan dernek başta Educational Technology Research and Development olmak üzere süreli yayınlar ve başta Handbook of Research for Educational Communications and Technology olmak üzere akademik kitaplar yayınlamaktadır. Educational Technology Research and Development ( ETR&D, Eğitim Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme ) süreli yayını eğitim teknolojisi alanındaki en prestijli hakemli dergidir.

Dış bağlantılar

Kuruluşa ve yayınlarına kendi sitesinden 30 Aralık 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ulaşılabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.