Aspro Kastro

(Yunanca: Aspro Kastro = Beyaz Kale) Akhisar ilçesinin ortaçağdaki ismi. Kelime anlamı "beyaz kale"dir. Kentin antik çağdaki ismi Thyateira iken, Aspro Kastro adını Bizans döneminde kenti çevreleyen beyaz surlar nedeniyle aldığı belirtilmektedir. Surlara ait kalıntılar günümüze ulaşamamıştır. Buna rağmen kentin günümüzdeki ismi bu tarihsel gerçeğin bir devamıdır. 14. yüzyılda Saruhanoğulları Beyliği ile Türklerin egemenliğine giren kent, Türkçe ismi Akhisar'ı bu surlardan almıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.