Aspirasyon pnömonisi

Aspirasyon pnömonisi, katı, sıvı ya da gaz niteliğindeki zararlı maddelerin solunum yollarına girerek akciğerlere ulaşmasıyla ortaya çıkan akciğer yangısıdır. Etyolojisinde, çoğunlukla bilinç kaybına neden olan risk faktörleri ön plandadır.[1][2]

Risk faktöreri

Mide içeriği aspirasyonu

Kimyasal pnömonidir. Yoğun sitokin (TNF-α ve IL-8) salınımının sonucu ortaya çıkar.

 • Bilinç kaybı (genel beden travması, kafa travması,genel vücut travması, felç, vb)
 • İntoksikasyonlar
 • Alkolizm
 • Genel anestezi (Mendelson sendromu)
 • Nörolojik hastalıklar (epilepsi, MS, demans, vd)
 • Özofagus patolojileri (disfaji, divertikül, tümör)
 • Mekanik etkiler (nazogastrik tüp, trakeostomi)
 • Başkaca nedenler (amnion sıvısı, yatalaklık, uyku, gebelik vd)

Bakteri aspirasyonu (ağız, farinks)

Bakteriyel pnömoni oluşur.

 • Akut sinüzit
 • Gangrenli diş parçaları (tedavi/çekim)
 • Akut Periodontitis
 • İntraoral abse fistülleşmesi ve drenajı
 • Akut farinjit

Kimyasal madde aspirasyonu/inhalasyonu

Kimyasal pnömoniyle sonuçlanır.

 • Yağlı madde aspirasyonu
 • İnorganik partikül inhalasyonu (silika, talk, vd)
 • Asid buharı inhalasyonu (H2SO4, HCl)
 • Gaz inhalasyonu (oksijen, klor, amonyak, CO)

Ortak bulgular

 • Akciğerlerde intra-alevoler kanama ve ödem
 • Bazı hastalarda epileptiform ataklar
 • Koma ve ölüm

Kaynakça

 1. Baum WF, Klöditz E, Nagel F, et al. Mendelson syndrome in infancy and childhood. Pneumologie, 52(10):556-559, 1998
 2. Benhamou D, Mercier FJ. Prevention of aspiration of gastric contents (Mendelson syndrome) in obstetrics: should tracheal intubation remain an inviolable principle? Annales Francaises d’Anesthesie et de Reanimation, 28(2):115-118, 2009
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.