Askerî lise

Askerî lise, askerî eğitim ve pozitif bilim dersleri vererek harp okuluna, subay adayı öğrenci yetiştirmek üzere kurulan askerî eğitim vermiş kurum.

Türkiye

İlk kez 1789 yılında, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı II. Mahmud zamanında Harbiye-i Umumiye adıyla temelleri atılmış 1839'da Kuleli Askerî Lisesi (o zamanki adıyla Kuleli Harp Okulu) ile de güçlenmiştir. 31 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askerî liselerin kapatılma kararı alınmış olup, bu tarihe kadar faaliyet gösteren liseler şu şekildedir:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.