Askerî harekât

Askerî harekât, gelişmekte olan bir duruma tepki olarak bir devlet veya devlet dışı bir aktör tarafında gerçekleştirilen koordine edilmiş askerî bir eylemdir. Bu eylemler, durumu devlet lehine çözmek için askerî bir plan olarak tasarlanmıştır. Harekâtlar, muharebe veya savaş dışı nitelikte olabilir ve ulusal güvenlik amacıyla bir kod adı ile belirtilir. Askerî harekâtlar, genel olarak, operasyonel hedeflerinden ziyade genel olarak kabul gören yaygın kullanım adlarıyla bilinir.

Savaş

Savaş tarihi
Askeriye Portalı  

Kaynakça

  • Armstrong, Richard N. Red Army Tank Commanders: The Armored Guards. Atglen, Penn.: Schiffer Military History, 1994. 0-88740-581-9.
  • Glantz, David M. Soviet Military Operational Art: In Pursuit of Deep Battle. London: Frank Cass, 1991. 0-7146-3362-3, 0-7146-4077-8.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.