Askerî branş

Askerî branş, bir silahlı kuvvetlerin alt bölümüdür. Genel olarak kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte bazı ülkelerde ek olarak özel branşlarda bulunmaktadır.

Askerî branşlar, askerî tekniklerin ilerlemesi doğrultusunda ortaya çıkmış ve geliştirildiler. Hava kuvvetleri 20. yüzyılın başlarında en yeni askerî hizmetlerden biri olarak kuruldu. Kara kuvvetleri geleneksel olarak en eski branş olup birçok ülkede en büyük branştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.