Asimilasyon

  • Biyolojide ; Asimilasyon (özümleme ya da anabolizma; yapım metabolizması)
  • Psikolojide; Asimilasyon; baskı altında hissetme.
  • Sosyolojide; Asimilasyon; çoğunluk veya erk sahibinin baskısıyla, farklılık gösteren grupların, bunların kültür birikimleri ve kimliklerinin, baskın yapı içinde eriyerek yok olması.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.