Asiento

Asiento kölelik tarihinde, İspanyol hükümetinin diğer ülkelere İspanyol sömürgelerine insanları köle olarak satmaları için verdiği izindir. Bu izin 1543 ve 1834 yılları arasında kullanılmıştır. İngiltere tarihinde, İspanya ve Büyük Britanya arasında 1713 yılında gerçekleşen ve Amerika (kıta)'da bulunan İspanyol topraklarına Afrikalı kölelerin sağlanması için yapılmıştır. İngilizler bu haklarını daha sonra Güney Denizi Şirketi'ne geçirmişlerdir.

Cádiz Adası'nın, Joan Blaeu tarafından 1662 yılında yapılan haritası.
San Juan de Ulúa, Veracruz'daki bir İspanyol kalesi, Mexico (2008)

Anlamı

"Asiento", ispanyolca sentar yani oturmak anlamına gelen fiilden türemiştir. Kelime aslında Latince olan sedere fiilinden türemiştir. Kelimenin genel anlamı oturmak, bir yere yerleşmek, ikamet etmektir. Ticari bağlamda kelime "anlaşma, anlaşmalı değiş-tokuş" anlamına gelmektedir.[1]

Kaynakça

Ayrıca bakınız

  • Chartered companies (kraliyet izniyle kurulmuş şirketler)

Kaynakça

  • Goslinga, C.Ch. (1985) The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791.
  • David Marley (ed.), Reales asientos y licencias para la introduccion de esclavos negros a la America Espagnola (1676–1789), ISBN 0-88653-009-1 (Windsor, Canada. 1985).
  • Postma, J.M. (2008) The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 1600-1815 Cambridge University Press
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.