Asetamid

Asetamid, CH3CONH2 kimyasal formüllü bir organik bileşiktir. Asetik asitten türemiş en küçük amiddir. Plastikleştirici ve endüstriyel solvent olarak kullanımları bulunur.[1] İlişiği olan N,N-Dimetilasetamid bileşiği daha fazla kullanılır, lakin asetamidden üretilmez. Asetamid aseton ve üre arasında görülebilir; asetonda karbonilin iki tarafında metil (CH3) varken ürede iki adet amid grubu bulundurur.

Asetamidin iskelet formülü

Üretim

Asetamid laboratuvarda amonyum asetatın dehidrasyonu ile elde edilir.[2]

[NH4][CH3CO2] → CH3C(O)NH2 + H2O

Sanayide asetamid ya laboratuvardaki ile aynı yöntemle üretilir ya da akrilonitril üretminin yan ürünü olan asetonitrilin hidrasyonu ile üretilir.[1]

CH3CN + H2O → CH3C(O)NH2

Kaynakça

  1. "Acetic Acid". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a01_045.pub2.
  2. Coleman, G. H.; Alvarado, A. M. (1923). "Acetamide". Organic Syntheses. 3: 3. doi:10.15227/orgsyn.003.0003.; Collective Volume, 1, p. 3
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.