Asemptomatik

Tıpta, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcısıysa ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermiyorsa, hastalık asemptomatik hastalık olarak kabul edilir. Asemptomatik enfeksiyonlara, subklinik enfeksiyonlar da denir.

Akciğer kontüzyonu  Bilgisayarlı tomografi taramasıyla anlaşılır. Kaburga kırığıyla (Mavi ok) beraber akciğer kontüzyonu (Kırmızı ok)

Asemptomatik hastalıklarda belirtiler sonradan ortaya çıkabilir ve hastanın durumu kötüleşebilir ancak hastalık iyi huylu olabilir ve hiç belirti çıkmadığı da olur. Hastanın genetik yapısı da bu durumu etkiler.

Asemptomatik enfeksiyonlara örnek: Sitomegalovirüs (CMV) bir herpesvirüs uyesidir. "Tüm yenidoğanların % 1'inin CMV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir, ancak enfeksiyonların büyük çoğunluğu asemptomatiktir." (Knox, 1983; Kumar et al. 1984)[1]

Hastalık seyri

Asemptomatik olgularda hasta medikal testlere tabi tutulmazsa hastalık ortaya çıkmaz  (X-ray ve diğer tetkikler). Bazı kanserli hastalar uzun bir süre asemptomatik kalabilirler, böyle hastalarda ihtiyati önlemler alınmalıdır.

Bazı kişilerin genetik yapıları belirtilerin başlamasını geciktirebilir hatta  engelleyebilir.

Liste

Klinik olarak kaydedilen asemptomatik vakalar. Bu listenin bir benzeri subklinik enfeksiyon sayfasında da mevcuttur.

 • Balanitis xerotica obliterans
 • Benign lymphoepithelial lesion
 • Cardiac shunt
 • Carotid artery dissection
 • Carotid bruit
 • Cavernous hemangioma
 • Chloromas (Myeloid sarcoma)
 • Chronic myelogenous leukemia
 • Çölyak hastalığı
 • Koroner arter hastalığı
 • Diabetik retinopati
 • Glioblastoma multiforme (bazen)
 • Glucose-6-phosphate dehydrogenase yetersizliği
 • Kalıtsal elliptocytosis
 • Heterophoria
 • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)
 • Histidinemia
 • Hiperaldosteronizm
 • hiperlipidemi
 • Hiperprolinemi tip I
 • Hipotiroidi
 • İdyopatik Trombositopenik Purpura
 • Lesch-Nyhan sendromu (kadın taşıyıcılar)
 • Levo-Transposition of the great arteries
 • Meckel's diverticulum
 • Microvenular hemangioma
 • Mitral kapak sarkması
 • Monoclonal B-cell lymphocytosis
 • Myelolipoma
 • Optic disc pit
 • Osteoporoz
 • Pes cavus
 • Polyorchidism
 • Preeklampsi
 • Prehypertension
 • Protrusio acetabuli
 • Pulmonary contusion
 • Renal tubular acidosis
 • Spermatocele
 • Sphenoid wing meningioma
 • Spider angioma
 • Splenic infarction (though not typically)
 • Subarachnoid hemorrhage
 • Tonsillolith
 • Tip 2 diabetes mellitus
 • Vajinal intraepitelial neoplazi
 • Wilson's disease

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Vinson, B. (2012).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.