Artuklu beyleri listesi

Artuklu Beyliği 1102-1409 yılları arasında Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde hüküm süren bu Türkmen beyliği Sökmen Bey'e dayanan Sökmenoğulları ve İlgazi Bey'e dayanan İlgazioğulları olarak iki hanedana ayrılmışlardır.

Sökmenoğulları Hasankeyf ve Harput Beyleri olarak iki dala ayrılmıştır. Bu hanedana mensup beyler, hüküm sürdükleri sırayla şu şekildedir:

Hasankeyf Beyleri

 • Müineddevle Sökmen Bey (1098-1104)
 • İbrahim (1104-1109)
 • Rükneddin Davud (1109-1144)
 • Ebulharis Fahreddin Karaaslan (1144-1167)
 • Nureddin Muhammed (1167-1185)
 • Mesud Kutbeddin (1185-1200)
 • Salih Nasreddin Mahmud (1200-1222)
 • Mesud Rükneddin Mevdud (1222-1231)

Harput Beyleri

 • İmadeddin Ebubekir (1185-1203)
 • Nizameddin Ebubekir (1203-1223)
 • Nizameddin İbrahim (1223-1224)
 • Şemsüddevle Süleyman (1224)
 • İzzeddin Ahmed (1224-1234)[1]

İlgazioğulları ise Mardin ve Halep Beyleri olarak iki dala ayrılmıştır. Bu hanedana mensup beyler, hüküm sürdükleri sırayla şu şekildedir:

Mardin Beyleri

 • Necmeddin İlgazi (1104-1122)
 • Hüsameddin Timurtaş (1122-1154)
 • Necmeddin Alpı (1154-1176)
 • Kutbeddin İlgazi (1176-1184)
 • Hüsameddin Yavlak Yörükaslan (1184-1201)
 • Mansur Nasreddin Artuk Arslan (1201-1239)
 • Said Necmeddin Gazi (1239-1260)
 • Muzaffer Ebulfeth Fahreddin Karaaslan (1260-1292)
 • Semseddin Davud (1292-1294)
 • Mansur Necmeddin Gazi (1294-1312)
 • Adil İmadeddin Ali Alpı (1312)
 • Salih Şemseddin (1312-1363)
 • Mansur Ahmed (1363-1367)
 • Salih Mahmud (1367)
 • Muzaffer Davud (1367-1376)
 • Zahir Mecdeddin İsa (1376-1407)
 • Salih Şihabeddin Ahmed (1407-1409)

Halep Beyleri

 • İlgazi Bey (1117-1121)
 • Eburebi Bedriddevle Süleyman (1121-1123)
 • Belek Gazi (1123-1124)
 • Timurtaş (1124)* İzzeddin Ahmed (1224-1234)[2]

Kaynakça

 1. Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.43
 2. Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.43-44
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.