Artio

Kelt mitolojisinde bir tanrıça. Sembolü ayıdır. İsmi Keltçe "ayı" anlamına gelen "Artos" kelimesinden gelmektedir ve Kral Arthur ismiyle bağlantılıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.