Artaksiad Hanedanı

Artaksiad Hanedanı, veya Artaşes Hanedanı (Ermenice: Արտաշեսյանների հարստություն / Artaşesyanneri harstutyun), MÖ 189-MS 1 yılları arasında Ermenistan topraklarını yöneten ailenin ismidir. Bu hanedan Arsak Krallığı ve Tigran Krallığı'nı kurup bu devletlere hükümranlık etmişlerdir.

Artaksiad Hanedanı'nın bayrağı. MÖ 189 - MS 1

Aşağıda bu hanedana mensup liderler listelenmiştir:

  • I. Artaksiad (I. Arsak), MÖ 189-MÖ 160 → Araks Krallığı'nı kurup yönetmiştir
  • I. Artavazde, MÖ 160-MÖ 149 → Arsak Kralı
  • I. Tigran, MÖ 149-MS 128 → Arsak Kralı
  • II. Artavazde, MÖ 128-MÖ 95 → Arsak Kralı
  • II. Tigran (Büyük Tigran), MÖ 95-MÖ 55 → Tigran Krallığı'nı kurup yönetmiştir.
  • III. Artavazde, MÖ 55-MÖ 34 → Tigran Kralı

III. Artavaze döneminden sonra gelen hanedan mensupları Tigran Krallığı'nın yıkılmasından sonra diğer devletler için yöneticilik yapmışlardır. Bunlar:

  • II. Artaksiad (II. Arsak), MÖ 30-MÖ 20 → Partlar'ın yöneticisi
  • III. Tigran, MÖ 20-MÖ 6 → Romalılar'ın yöneticisi
  • IV. Artavazde, MÖ 6-MÖ 1 → Romalılar'ın yöneticisi
  • IV. Tigran, MÖ 6-MÖ 1 → Partlar'ın yöneticisi

Ayrıca bakınız

Kaynakça

16 Ocak 2008 sürümlü Fransızca Wikipédia'nın ilgili maddesi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.