Arnavutluk-Türkiye ilişkileri

Arnavutluk-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin Arnavutluk'la sürdürdüğü uluslararası politikaları içerir.

Arnavutluk-Türkiye ilişkileri

Arnavutluk

Türkiye
Diplomatik Misyon
Arnavutluk'un Ankara Büyükelçiliği Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği

İlişkilerin tarihçesi

Türklerin Arnavutlarla ilk karşılaşması 14. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da yayılması ile başladı. 1385 yılında bir Arnavut ordusu yapılan Savra Savaşı'nı Osmanlılar kazandı ve Arnavutlar Osmanlı egemenliği altına girdiler. 1402 yılında Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in Timurlenk'le yaptığı Ankara Savaşı'nı kaybetmesiyle başlayan Fetret Devri Arnavutluk'ta Osmanlı egemenliğinin bir süre boyunca zayıflamasına yol açtı. Ancak II. Murat döneminde Osmanlı egemenliği tekrar geri getirildi. 1443-1468 yılları arasında bir kısım Arnavutlar Arnavut lideri İskender Bey'in kumandası altında Osmanlı yönetimine karşı ayaklandılar. Ancak bu ayaklanma uzun sürmesine rağmen başarısızlıkla sonuçlandı.

Osmanlılar egemenlikleri altındaki Hristiyan halklarının dinlerine karışmıyorlar, kendi dinlerini özgürce izlemelerine izin veriyorlardı. Bu yüzden Osmanlı yönetimi boyunca Balkan halklarının çoğu kendi dinlerinde kaldılar. Ancak Arnavutlar, Boşnaklarla beraber buna bir istisna oluşturdular ve 17. yüzyıl başlarında kitle halinde Müslümanlığa geçmeye başladılar. Müslüman olan Arnavutlar Osmanlı Devleti'nin diğer bölgelerine göç ettiler, devlet yönetiminde başarı kazanarak önemli görevlere getirildiler. Köprülü ailesi başta olmak üzere birçok Arnavut kökenli devlet adamı Sadrazamlık düzeyine kadar yükseldiler. Arnavut kökenli Kavalalı Mehmet Ali Paşa 19. yüzyıl başlarında Mısır'ın yönetimini ele geçirerek Osmanlı yönetimine karşı çıktı. Hidivlik unvanını alan Mehmet Ali Paşa ve torunları modern Mısır'ın temellerini attılar.

Arnavutlar Balkanlardaki uluslararasında Osmanlı yönetiminden ayrılan en son ulus oldular. Ancak 1913 yılında Balkan Savaşları'ndan sonra yapılan Bükreş Antlaşması'yla Arnavutluk Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazandı. 1925 yılında Arnavutluk Cumhuriyeti ilan edildi. 1928 yılında ise Ahmet Zogu kendini kral ilan ederek Arnavutluk Krallığını kurdu. 1939 yılında Faşist İtalya Arnavutluk'u işgal etti. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Enver Hoca'nın önderliği altında Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti kuruldu. 1990 yılında tekrar demokrasiye geri dönene kadar Arnavutluk dünyanın en içine kapanık ülkelerinden biri olarak kaldı. 1913-1992 yılları arasında Türkiye'nin Arnavutluk ile olan ilişkileri çok zayıf bir düzeyde kaldı. Ancak Türkiye'de yaşayan Arnavut kökenli Türkler ve iki toplum arasındaki yoğun tarihi ve kültürel ilişkiler, iki ülke arasında bir köprü oluşturmaya devam etti.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.