Arnavutluk'taki Osmanlı camileri

Aşağıdaki liste modern Arnavutluk sınırları içinde bulunan Osmanlı camilerin bir listesi.

Şimdiki Arnavutluk toprakları on dördüncü yüzyılımdan sonra Osmanlı İmparatorluğu idaresine girmiştir ve 1912'ye kadar bu durum devam etmiştir. Yaklaşık beş asırlık Osmanlı döneminde bölgede camiler inşa edilmiştir. Ayrıca Osmanlı yönetimi çekildikten sonra, Arnavutluğa 1944'te Enver Hoca ile komünizm gelmesinden sonra ve Arnavutluk 1967 senesinde dünyanın ilk ateist devleti ilan edildikten sonra Osmanlı camilerin % 95'i tamamen yıkılmıştır ve yok edilmiştir, kalanları ise kamulaştırılmıştır, örnek olarak Leş şehrindeki Selimiye cami gibi. Arnavutluk'ta 1991 senesinde komünist hükûmeti yıkıldıktan sonra harabeye dönen camiler Türkiye'den destek ve restore beklemektedir örneğin İşkodra'daki Kurşunlu camii. Ve yok edilen camiler ise yeniden inşa beklemektedir örneğin Tiran'daki Süleyman Paşa Camii. 1968'den önce Arnavutluk'ta 1.000 üzeri tarihi Osmanlı cami bulunurken, komünizm dönemden sonra sadece 20-30 civarında resmi cami ve mescit vardır. Bugün Görice ve Avlonya gibi şehirlerde tarihi Osmanlı camilerinin birden fazla örnekleri kalmamıştır.

Tarihi camiler

Adı Bulunduğu yer Yapılış tarihi Resim Durumu Notlar
Fatih Sultan Mehmed CamiiAkçahisar Kalesi1481'den önceHarabe.1945'den sonra komünist rejimi tarafından yıktırılmıştır ve halen restore edilmemiştir.
Varoş CamiiAkçahisar1533İbadethane olarak kullanılıyor.Osmanlı dönemde daha büyük olan minare şerefesi komünizm dönemde yıkılmıştır ve sonra yeniden inşa edilmiştir.
Muradiye CamiiAvlonya1537İbadethane olarak kullanılıyor.Yok edilmeyen tek Mimar Sinan eseridir.
Bekarlar CamiiBerat1826Son cemaat yeri mağaza olarak kullanılıyor.
Ahmed Bey CamiBerat1553İbadethane olarak kullanılıyor.
Kral CamiiBerat1492İbadethane olarak kullanılıyor.
Beyaz CamiiBerat kalesi1500'lerHarabe.
Hüseyin Paşa CamiiBerat1670İbadethane olarak kullanılıyor.
Kızıl CamiiBerat kalesi1417Harabe.Arnavutluğun yok edilmeyen en eski camisidir
Telelka CamiiBerat?Yıktırıldı.
Hacı Bedo CamiiBorş18. yüzyılHarabe.
Cin Aleksi mescidiDevline1670'den önceTürbesi medrese olarak kullanılıyor.
Kral Camii (Cermahalle külliyesi)Devline1670'den önceHarabe.
Fatih CamiiDıraç1502İbadethane olarak kullanılıyor.Osmanlı dönemde daha büyük olan minaresi yeniden inşa edilmiştir.
Hünkâr CamiiElbasan1492İbadethane olarak kullanılıyor.
Nazire CamiiElbasan1599İbadethane olarak kullanılıyor.Eskiden kırmızı olan tarihi kubbesi restore edilirken değiştirildi.
Memi Bey CamiiErgir1757İbadethane olarak kullanılıyor.
Tekke CamiiErgir1727Eskiden Aleviler-Bektaşiler tarafından kullanılan tekke bugün medrese olarak kullanılıyor.Minaresi yıkılmıştır ve halen yeniden inşa edilmemiştir.
İmrahorlu İlyas Hoca CamiiGörice1495İbadethane olarak kullanılıyor.İstanbul fetihlerinden olan İlyas Bey tarafından yapılmıştır. Osmanlı dönemde daha büyük olan minaresi komünizm dönemde yıkılmıştır ve bugünlerde yeniden inşa edilmiştir. Avlusu cam ile kapatılmıştır.
Buşatlı Mehmed Paşa Camiiİşkodra1773İbadethane olarak kullanılıyor.Minaresi komünizm dönemde yıkılmıştır ve halen geri getirilmemiştir.
Fatih Sultan Mehmed Camiiİşkodra1479'dan sonraHarabe. Kiliseye çevirmek ön plandadır.Son zamanlar katolik cemaati burada ayin düzenlemektedir.
Parruce Camiiİşkodra18. yüzyılİbadethane olarak kullanılıyor.
Kubbeli CamiiKavalye1735Yıktırıldı.Son cemaat yeri hariç tarihi yapıdan hiçbir izi kalmamıştır.
Kale CamiiLeş1522Harabe.
Selimiye CamiiLeş1510'larİskender Bey türbesi olarak kullanılıyor.Cami 1979 senesinde kamulaştırıldı. Kiliseye çevirmek ön plandadır.
Abdurrahman Paşa CamiiPeklin1666Yıktırıldı.Komünizm dönemde avlu hariç bütün camı yıktırıldı.
Preze Kalesi CamiiPreze18. yüzyılİbadethane olarak kullanılıyor.
Edhem Bey CamiiTiran1791İbadethane olarak kullanılıyor.Merkez camisi.
Süleyman Paşa CamiiTiran1614Yıktırıldı.Arnavutluk başkenti Tiran'ın ilk camisiydin.
Mahmut Ağa CamiiTiran1750İbadethane olarak kullanılıyor.Yıkılan minaresi yeni inşa edildi.
Tabak CamiiTiran17. yüzyılİbadethane olarak kullanılıyor.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.