Arnavutluk'ta İslam

Arnavutluk'ta İslam, esas olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinin başladığı dönemde yaygınlaşmıştır. Bu dönemde Arnavutların çoğunluğu zamanla İslam'a ve özellikle Sünni ve Bektaşi olmak üzere iki mezhebe mensup oldular.


Ülkelere göre İslam

g • t • d

Arnavut millî uyanışı (Rilindja) ilkelerini takiben Arnavutluk'taki demokratik, monarşik ve daha sonra komünist hükûmetler Arnavut ulusunu ve ulusal kültürünü sekülerleştirdiler. Ülkedeki diğer tüm inançlarda olduğu gibi bu politikayla da İslam köklü değişiklikler geçirdi. 1991'de sona eren on yıllarca süren devlet ateizmi sonucu bütün geleneklerdeki dinsel uygulamada bir gerileme gösterdi. Komünizm sonrası dönemde ve din ile ilgili yasal ve hükûmet tarafından konulan diğer kısıtlamaların kaldırılması yeni altyapı, edebiyat, eğitim tesisleri, uluslararası bağlantılar ve diğer sosyal etkinlikler üreten kurumlar aracılığıyla ülkede İslam'ın yeniden canlanmasını sağlamıştır.[1]

2011 sayımına göre Arnavutluk nüfusunun %58.79'u Müslüman olup bu da İslam'ı ülkedeki en büyük din yapmaktadır.

Kaynakça

  1. Elbasani 2015, ss. 347–353.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.