Arkadios Forumu

Arkadyos Forumu (Latince: Forum Arcadii, Modern Yunanca: Grekçe: Φόρος τοῦ Ἀρκαδίου Fóros tou Arkadíou), Arcadius tarafından Konstantinopolis (günümüz İstanbul) şehrinde inşa ettirilmiştir.

Bizans Konstantinopolis'i haritası

403 yılında inşa edilmiştir, Xērolophos (Modern Yunanca:  ξηρόλοφος) olarak bilinen yedinci tepesinde yer alır. Mese boyunca şehrin merkezinden batıya doğru inşa edilen Theodosius Forumu, Konstantin Forumu, Bous Forumu ve Amastrianon Forumu'nu da içeren forumlar serisinin Konstantinopolis Surları ile Altınkapı'dan önceki son forumudur.[1]

Forum, daha sonra Osmanlılar tarafından Avrat Pazarı ismiyle pazar yerine dönüştürülmüştür. Bu isim yanlıştı[2] çünkü Nuruosmaniye yakınlarındaki Tavukpazarı'ndaki Köle Pazarı aksine dönem içerisinde teknik olarak normal kölelere göre tamamen farklı bir sosyal statüye sahip olan 'Cariye' olarak bilinen kadın kölelerin müzayedesinde kullanılırdı. Bu uygulama 1847'de Reşid Paşa'nın döneminde, muhtemelen Britanya'nın 1833 Köleliği Kaldırma Yasası'nın etkisi ile kaldırıldı.

Roma'da yer alan Trajan Sütunu gibi üstü kabartmalarla bezeli bir zafer sütunu olan Arkadyos sütunu, forumun merkezinde yer almaktaydı. 50 metreden daha yüksek olan sütunun başlığının üzerinde ise heykel kürsüsü ve 421 yılında oğlu II. Theodosius tarafından koyulmuş Korint düzeninda zorlukları aşan atlı Arcadius heykeli bulunmaktaydı. Bu heykel nihayetinde 704 depreminde sütundan devrildi ve tahrip oldu. Sütunun kendisi 1711 yılında onarılamayacak oranda hasarlı olması ve devrilme tehlikesi nedeniyle kaidesi dışında yıktırılmıştır. Günümüzde hasarlı kaide ile bazı heykel parçaları gibi geriye kalanlar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.[3]

Kaynakça

Genel
Özel
  1. Necipoglu, Nevra. "Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life". Leiden, Koninklijke, 2001. s. 31.
  2. Ozguven,Burcu Assist. Prof. Dr. "A market place in the Ottoman Empire: Avrat Pazari and its surroundings." Article Ref(18)Sakaoglu (1993). p. 431
  3. Hilary Sumner-Boyd, John Freely "Strolling through Istanbul, a guide to the city", 975-413-045-0

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.